Laden...

Meten van kwaliteit rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Kwaliteit van de rechtspraak > Meten van kwaliteit rechtspraak

Visitatie: 4-jaarlijkse evaluatie van de zorg voor kwaliteit

Hoe zorgen rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges dat de kwaliteit van de rechtspraak hoog blijft en verbetert? Eens in de 4 jaar bezoekt een onafhankelijke visitatiecommissie de gerechtelijke organisaties om te kijken naar de stand van de kwaliteitszorg. De eerstvolgende visitatie is in 2026. 

 

Waardering voor de rechtspraak

Iedereen heeft een mening over rechters. Maar wat vinden mensen die zelf met de rechtspraak te maken hebben van rechters en de dienstverlening van de Rechtspraak? Elke 4 jaar (tot 2017: 3 jaar) geeft de Rechtspraak opdracht tot een onafhankelijk klantwaarderingsonderzoek onder mensen die voor de rechter verschijnen en mensen die beroepsmatig regelmatig in de rechtbank zijn (bijvoorbeeld officier van justitie, advocaat, deurwaarder). Zij mogen hun mening geven.


Waardering door medewerkers

Elke 2 jaar voert de Rechtspraak medewerkerswaarderingsonderzoeken (MWO) uit. Het MWO meet de waardering van medewerkers werkzaam binnen de Rechtspraak over diverse aspecten. In 2014 is het MWO voor het eerst landelijk uitgevoerd.

Positiebepaling

Aan de hand van een positiebepaling wordt de voortgang van de (activiteiten ter) verbetering gemonitord. De positiebepaling is een interne aangelegenheid, het gaat in andere woorden om een evaluatie van de stand van zaken door medewerkers, teams en management van het gerecht zelf.

Audit

Een audit is een kritisch onderzoek naar de bedrijfsvoering. Ook binnen de Rechtspraak vindt ‘auditing’ plaats. Door middel van een audit kan op geobjectiveerde wijze de stand van zaken op diverse onderdelen gemeten worden en kunnen gericht verbeteracties worden ingezet.

Onderzoek meetinstrumenten kwaliteit Rechtspraak

Om zicht te krijgen op de staat van de (zorg voor) kwaliteit van de rechtspraak heeft de Rechtspraak 3 landelijke meetinstrumenten kwaliteit: visitaties, klantwaarderingsonderzoeken (KWO) en medewerkerswaarderingsonderzoeken (MWO). 

De laatste jaren is er steeds meer discussie ontstaan binnen de Rechtspraak over opzet, inrichting, nut en frequentie van de meetinstrumenten kwaliteit. Daarom heeft de Raad voor de Rechtspraak dit onderzoek laten uitvoeren. Het doel van dit onderzoek is om in beeld te brengen wat het resultaat is van de meetinstrumenten kwaliteit en welke stappen nodig zijn om dit te verbeteren. In 2021 verscheen onderstaand rapport.


 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact