Meten van kwaliteit rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Kwaliteit van de rechtspraak > Meten van kwaliteit rechtspraak

Visitatie: 4-jaarlijkse evaluatie van de zorg voor kwaliteit

Hoe zorgen gerechten dat de kwaliteit van de rechtspraak hoog blijft en verbetert? Eens in de 4 jaar bezoekt een onafhankelijke visitatiecommissie de gerechten om te kijken naar de stand van de kwaliteitszorg. 

 

Visitatie 2014

Het visitatierapport van 2014 zegt dat de Rechtspraak een veelbelovende structuur voor kwaliteitszorg heeft neergezet. De taken en verantwoordelijkheden voor de kwaliteitszorg zijn verdeeld. De gerechten hebben veel tijd besteed aan ingrijpende organisatorische veranderingen, zoals fusies van gerechten en werken in teams.

Door deze veranderingen en omdat het werk gewoon doorging (rechtszaken), hadden rechters te weinig tijd voor bijscholing en collegiale toetsing.

Om de kwaliteit van rechtspraak op de lange termijn te behouden, zijn duidelijkere werkafspraken en meer samenwerking tussen de verschillende onderdelen van de organisatie nodig. Ook is het belangrijk dat de gerechten blijven werken aan een cultuur waarin mensen van elkaar kunnen en willen leren.

 

Waardering voor de rechtspraak

Iedereen heeft een mening over rechters. Maar wat vinden mensen die zelf met de rechtspraak te maken hebben van rechters en de dienstverlening van de Rechtspraak? Elke 3 jaar geeft de Rechtspraak opdracht tot een onafhankelijk klantwaarderingsonderzoek onder mensen die voor de rechter verschijnen en mensen die beroepsmatig regelmatig in de rechtbank zijn (bijvoorbeeld officier van justitie, advocaat, deurwaarder). Zij mogen hun mening geven.

 

Waardering door medewerkers

Elke 2 jaar voert de Rechtspraak medewerkerswaarderingsonderzoeken (MWO) uit. Het MWO meet de waardering van medewerkers werkzaam binnen de Rechtspraak over diverse aspecten. In 2014 is het MWO voor het eerst landelijk uitgevoerd.

Positiebepaling

Aan de hand van een positiebepaling wordt de voortgang van de (activiteiten ter) verbetering gemonitord. De positiebepaling is een interne aangelegenheid, het gaat in andere woorden om een evaluatie van de stand van zaken door medewerkers, teams en management van het gerecht zelf.

Audit

Een audit is een kritisch onderzoek naar de bedrijfsvoering. Ook binnen de Rechtspraak vindt ‘auditing’ plaats. Door middel van een audit kan op geobjectiveerde wijze de stand van zaken op diverse onderdelen gemeten worden en kunnen gericht verbeteracties worden ingezet.

 

 

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum