Laden...

Meten van kwaliteit rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Kwaliteit van de rechtspraak > Meten van kwaliteit rechtspraak

Visitatie: 4-jaarlijkse evaluatie van de zorg voor kwaliteit

Hoe zorgen rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges dat de kwaliteit van de rechtspraak hoog blijft en verbetert? Eens in de 4 jaar bezoekt een onafhankelijke visitatiecommissie de gerechtelijke organisaties om te kijken naar de stand van de kwaliteitszorg. De eerstvolgende visitatie is in 2022. 

 

Visitatie 2022

In 2022 / 2023 vindt er weer een visitatie plaats binnen de Rechtspraak. De visitatie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke commissie met daarin leden van binnen en buiten de Rechtspraak. 

De opdracht aan de visitatiecommissie staat verwoord in het Visitatieprotocol Rechtspraak 2022 (pdf, 317,6 KB). De visitatie heeft dit keer als thema hoe de Rechtspraak in de praktijk werkt met professionele standaarden. Anders dan voorgaande jaren is bij de aankomende visitatie ook de Raad voor de rechtspraak, naast de gerechten, onderwerp van onderzoek. De visitatie geeft naast aanbevelingen voor verbetering, ook inzicht aan de samenleving over de stand van de kwaliteitszorg binnen de Rechtspraak. 

De voorbereidingen zijn in volle gang. De visitatiecommissie start in juni 2022 met haar onderzoek.

 

Waardering voor de rechtspraak

Iedereen heeft een mening over rechters. Maar wat vinden mensen die zelf met de rechtspraak te maken hebben van rechters en de dienstverlening van de Rechtspraak? Elke 3 jaar geeft de Rechtspraak opdracht tot een onafhankelijk klantwaarderingsonderzoek onder mensen die voor de rechter verschijnen en mensen die beroepsmatig regelmatig in de rechtbank zijn (bijvoorbeeld officier van justitie, advocaat, deurwaarder). Zij mogen hun mening geven.

 

 


Waardering door medewerkers

Elke 2 jaar voert de Rechtspraak medewerkerswaarderingsonderzoeken (MWO) uit. Het MWO meet de waardering van medewerkers werkzaam binnen de Rechtspraak over diverse aspecten. In 2014 is het MWO voor het eerst landelijk uitgevoerd.

Positiebepaling

Aan de hand van een positiebepaling wordt de voortgang van de (activiteiten ter) verbetering gemonitord. De positiebepaling is een interne aangelegenheid, het gaat in andere woorden om een evaluatie van de stand van zaken door medewerkers, teams en management van het gerecht zelf.

Audit

Een audit is een kritisch onderzoek naar de bedrijfsvoering. Ook binnen de Rechtspraak vindt ‘auditing’ plaats. Door middel van een audit kan op geobjectiveerde wijze de stand van zaken op diverse onderdelen gemeten worden en kunnen gericht verbeteracties worden ingezet.

 

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.