Laden...

Inloopteam civiel (2e aanleg)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Kwaliteit van de rechtspraak > Inloopteam civiel (2e aanleg)

Werkproces inloopteam civiel tweede aanleg

Het inloopteam civiel tweede aanleg bestaat uit een aantal zeer ervaren raadsheren en goed opgeleide stafjuristen dat handelszaken behandelt voor de gerechtshoven in Nederland. Het inloopteam neemt alleen “ongebonden zaken” over; dat zijn zaken waarin nog geen inhoudelijke uitspraak is gedaan. Een en ander geschiedt op aselecte basis.

Het inloopteam civiel tweede aanleg is één van de initiatieven van de Rechtspraak om de opgelopen achterstanden in te lopen. Het idee is dat een zaak zo sneller op zitting kan worden gepland (als partijen dat wensen) en kan worden behandeld. Via de meest gestelde vragen hieronder krijgt u een goed beeld hoe dit inloopteam werkt.

 

 

 Meest gestelde vragen

>Alles uitklappen
  • Daarvoor kunt u het beste contact opnemen met de griffie van het gerechtshof waar de betreffende zaak is ingediend. Daar hebben ze goed zicht op de termijn waarbinnen uw zaak op zitting gepland kan worden.

  • Het inloopteam civiel tweede aanleg aanleg heeft zijn postadres en kantoorlocatie bij het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch. Omdat echter zaken uit het hele land kunnen worden behandeld, gaan de zittingen meestal via Skype of een vergelijkbaar (online) communicatiemiddel; u hoeft dan niet naar ’s-Hertogenbosch te komen voor de zitting. De enkelvoudige zittingen – dat wil zeggen getuigenverhoren, enkelvoudige comparities etc. – vinden wel in het gebouw van het gerechtshof plaats.

  • Het inloopteam behandelt de zaken zoveel mogelijk via Skype of een vergelijkbaar communicatiemiddel, omdat er zaken uit het hele land worden behandeld. Op verzoek kan tot een zitting in het gerechtsgebouw worden besloten. Een dergelijk verzoek kan worden gericht aan de griffie van het gerechtshof waar de betreffende zaak is ingediend.

  • De stukken die u in wilt dienen, kunt u sturen naar de griffie van het gerechtshof waar de betreffende zaak is ingediend, volgens het rolreglement zoals gepubliceerd op rechtspraak.nl.

  • De raadsheren die de zaak behandelen doen uitspraak in naam van het gerechtshof waar uw zaak is aangebracht. U krijgt dus gewoon een arrest van het betreffende gerechtshof, net als in andere zaken. Zo kunt u ook op de gebruikelijke manier eventueel cassatieberoep instellen.