Laden...

Inloopteam familierechtszaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Kwaliteit van de rechtspraak > Inloopteam familierechtszaken

Werkproces inloopteam familie

Hier vindt u achtergrondinformatie over welke zaken in aanmerking komen voor behandeling door het inloopteam familie en over hoe de zaken in het inloopteam worden behandeld.


Selectie van zaken

Volg deze beslisboom om te zien hoe de rechtbank bepaalt of zaken wel of niet geschikt zijn voor behandeling door het inloopteam.

Start de selectie

Gaat het om een echtscheidings procedure?..

JaNee

Is er overeenstemming over de rest van het ouderschaps-plan?

Een uitzondering hierop is als partijen het eens zijn over de wijziging van het gezamenlijk gezag naar eenhoofdig gezag. In zo’n geval moet de rechter altijd nog zelf toetsen of aan de criteria daarvoor is gedaan. Zo’n zaak is daarom niet geschikt voor het inloopteam.

JaNee

Is er overeenstemming over de andere nevenvoorzieningen?

Een uitzondering hierop is als partijen het eens zijn over de wijziging van het gezamenlijk gezag naar eenhoofdig gezag. In zo’n geval moet de rechter altijd nog zelf toetsen of aan de criteria daarvoor is voldaan. Zo’n zaak is daarom niet geschikt voor het inloopteam.

JaNee

Welke (zelfstandige) verzoeken zijn er gedaan?

**Met alimentatie bedoelen we:

 • Eerste vaststelling of wijziging van:
  • kinderalimentatie en/of
  • partneralimentatie en/of
  • alimentatie voor jongmeerderjarigen
 • Beëindiging alimentatieverplichting vanwege grievend gedrag
 • Bijstandsverhaal

Beëindiging wegens samenwonen als ware men gehuwd (1:160 BW) zijn niet geschikt in verband met eventueel horen van getuigen

Alleen alimentatie**Alimentatie en andere type verzoeken, zoals gezag, hoofdverblijf en omgangAlleen andere type verzoeken

Is er overeenstemming over de andere verzoeken?

Een uitzondering hierop is als partijen het eens zijn over de wijziging van het gezamenlijk gezag naar eenhoofdig gezag. In zo’n geval moet de rechter altijd nog zelf toetsen of aan de criteria daarvoor is gedaan. Zo’n zaak is daarom niet geschikt voor het inloopteam.

JaNee

Zijn er kinderen van 12+ die gehoord moeten worden?

JaNee

Zaak kan naar inloopkamer

Verzend het dossier naar het inloopteam familie (Rechtbank Oost-Brabant)

Opnieuw

Zaak niet geschikt voor inloopteam

De procedure wordt voortgezet bij de rechtbank op de gebruikelijke manier

Opnieuw

 

 

 Meest gestelde vragen van partijen/advocaten

>Alles uitklappen
 • Het landelijke inloopteam familie bestaat uit een aantal zeer ervaren rechters en goed opgeleide juridisch medewerkers dat uitsluitend alimentatiezaken behandelt voor rechtbanken uit het hele land. Dit is een initiatief van de Rechtspraak om de opgelopen achterstanden in te lopen. Het idee is dat een zaak zo sneller op zitting kan worden gepland en kan worden behandeld.

 • Daarvoor kunt u het beste contact opnemen met de administratie van het inloopteam familie. Daar hebben ze een beter zicht op de termijn waarbinnen uw zaak op zitting gepland kan worden.

 • Het landelijk inloopteam familie heeft zijn postadres en kantoorlocatie bij de rechtbank Oost-Brabant in ’s-Hertogenbosch. Omdat echter zaken uit het hele land kunnen worden behandeld, gaan de zittingen via Skype. U hoeft dus niet naar de rechtbank in ’s-Hertogenbosch toe voor de zitting.

 • Het inloopteam behandelt de zaken in beginsel via Microsoft Teams, omdat er zaken uit het hele land worden behandeld en om het aantal reisbewegingen te beperken in verband met de coronamaatregelen. Bij klemmende redenen kan de rechter besluiten dat er een fysieke zitting volgt. Een bezwaar tegen een online zitting kan, voorzien van een omschrijving van deze klemmende redenen, ter beoordeling worden gestuurd aan inloopteamfamilie@rechtspraak.nl. Daar zal uw bezwaar dan zo spoedig mogelijk worden beoordeeld door de behandelend rechter.

 • Bescherming van vertrouwelijke gegevens is voor de Rechtspraak van groot belang. Om uw vertrouwelijke informatie te beschermen, verstuurt de Rechtspraak deze versleuteld via Veilig Mailen (Zivver). Zo bent u er zeker van dat alleen u deze informatie kunt lezen.

  Wilt u zonder abonnement voor de eerste keer in een zaak of over een bepaald onderwerp Veilig Mailen? Ga naar Contactgegevens onderaan deze pagina en klik op Veilig mailcontact met Inloopteam Familie. U doorloopt enkele stappen, en kunt daarna een veilig bericht sturen. U kunt ook bellen met het inloopteam familie: 088 361 18 85. Wij sturen u dan een beveiligd bericht. Via beantwoorden kunt u daarna veilig blijven mailen in uw zaak. Als het gaat om stukken die volgens de wet ondertekend moeten worden (bijvoorbeeld een aanvullend verzoek) of als de stukken in totaal meer dan 30 pagina's zijn, dan moet u de stukken ook nog per fysieke post nasturen. Die fysieke post kunt u sturen naar:

  Rechtbank Oost-Brabant
  t.a.v. inloopteam familie
  Postbus 70584
  5201 CZ 's-Hertogenbosch.

 • Zoals voor alle verzoekschriftprocedures geldt, mag u nog tot aan de beschikking aanvullende verzoeken doen, al kan het zijn dat de rechter die buiten beschouwing laat als hij/zij vindt dat dat in strijd is met de goede procesorde en/of deze onvoldoende samenhang vertonen met de oorspronkelijke verzoeken. Houdt u er verder wel rekening mee dat als u aanvullende verzoeken doet die op andere onderwerpen zien dan alimentatie, deze verzoeken mogelijk niet door het inloopteam behandeld kunnen worden op de al geplande zitting. Dat zou dan betekenen dat die verzoeken of in het uiterste geval de hele zaak op een later tijdstip worden/wordt behandeld.

 • Ja, de rechters van het inloopteam zijn benoemd als rechter-plaatsvervangers in het hele land. De rechter doet daarom ook uitspraak in naam van onze rechtbank. U krijgt dus gewoon een beschikking van onze rechtbank, net als in andere zaken. Zo kunt u ook op de gebruikelijke manier eventueel hoger beroep instellen. 

Contact gegevens