Laden...

Inloopteam familierechtszaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Kwaliteit van de rechtspraak > Inloopteam familierechtszaken

Werkproces inloopteam familie

Hier vindt u achtergrondinformatie over welke zaken in aanmerking komen voor behandeling door het inloopteam familie en over hoe de zaken in het inloopteam worden behandeld.

Bij twijfel of vragen kunt u contact opnemen met het inloopteam: inloopteamfamilie@rechtspraak.nl of bel 088 361 18 85


Zaak is zittingsrijp en partijen stemmen in met een digitale zitting

Een zaak zal over het algemeen zittingsrijp zijn na ontvangst van het verweerschrift of na ontvangst van het verweerschrift op het zelfstandig verzoek

Ga verder

Welke (zelfstandige) verzoeken zijn er gedaan?

Met alimentatie bedoelen we:

 • Ook bijstandsverhaal
 • Beëindiging alimentatieverplichting vanwege grievend gedrag
 • MAAR GEEN beëindiging wegens samenwonen als ware men gehuwd (1:160 BW), vanwege mogelijke getuigenverhoren zijn deze niet geschikt

Alleen alimentatieAlimentatie en andere type verzoeken, zoals gezag, hoofdverblijf en omgangAlleen andere type verzoeken

Zaak niet geschikt voor inloopteam

De procedure wordt voortgezet bij de rechtbank op de gebruikelijke manier

Opnieuw

Zaak kan naar inloopkamer

Scan het dossier en verzend het dossier naar het inloopteam familie (Rechtbank Oost-Brabant)

Opnieuw

 

 

 Meest gestelde vragen van partijen/advocaten

>Alles uitklappen
 • Het landelijke inloopteam familierecht bestaat uit zeer ervaren rechters en gerechtsjuristen die uitsluitend alimentatiezaken behandelen voor rechtbanken uit het hele land. Dit is een initiatief van de Rechtspraak om de rechtbanken te ontlasten en opgelopen achterstanden in te lopen. Door de focus te leggen op alleen alimentatiezaken kan het inloopteam zaken sneller behandelen.

 • Het landelijk inloopteam familierecht heeft zijn postadres en kantoorlocatie bij de rechtbank Oost-Brabant in 's-Hertogenbosch. Omdat echter zaken uit het hele land kunnen worden behandeld, gaan de zittingen via Microsoft Teams. U hoeft dus niet naar de rechtbank in 's-Hertogenbosch toe voor de zitting.

 • Bescherming van vertrouwelijke gegevens is voor de Rechtspraak van groot belang. Om uw vertrouwelijke informatie te beschermen, verstuurt de Rechtspraak deze versleuteld via Veilig Mailen (Zivver). Zo bent u er zeker van dat alleen u deze informatie kunt lezen.

  Wilt u zonder abonnement voor de eerste keer in een zaak of over een bepaald onderwerp Veilig Mailen? Ga naar Contactgegevens onderaan deze pagina en klik op Veilig mailcontact met Inloopteam Familierecht. U doorloopt enkele stappen, en kunt daarna een veilig bericht sturen. U kunt ook bellen met het inloopteam familierecht: 088 361 18 85. Wij sturen u dan een beveiligd bericht. Via beantwoorden kunt u daarna veilig blijven mailen in uw zaak. Als het gaat om stukken die volgens de wet ondertekend moeten worden (bijvoorbeeld een aanvullend verzoek) of als de stukken in totaal meer dan 30 pagina's zijn, dan moet u de stukken ook nog per fysieke post nasturen. Die fysieke post kunt u sturen naar:

  Rechtbank Oost-Brabant
  t.a.v. inloopteam familierecht
  Postbus 70584
  5201 CZ 's-Hertogenbosch

 • Daarvoor kunt u het beste contact opnemen met de administratie van het inloopteam familierecht. Daar hebben ze een beter zicht op de termijn waarbinnen uw zaak op zitting gepland kan worden.

 • In het kader van tijdige rechtspraak behandelt het inloopteam familierecht landelijke zaken online via Microsoft Teams. Bezwaar maken tegen een online zitting leidt ertoe dat de zaak niet naar het landelijke inloopteam familierecht wordt gestuurd met als gevolg dat het nog maanden kan duren voordat de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Dus vanuit het oogpunt van tijdigheid wordt het maken van bezwaar tegen een online zitting sterk afgeraden.

 • Zoals voor alle verzoekschriftprocedures geldt, mag u nog tot aan de beschikking aanvullende verzoeken doen, al kan het zijn dat de rechter die buiten beschouwing laat als hij/zij vindt dat dat in strijd is met de goede procesorde en/of deze onvoldoende samenhang vertonen met de oorspronkelijke verzoeken. Houdt u er verder wel rekening mee dat als u aanvullende verzoeken doet die op andere onderwerpen zien dan alimentatie, deze verzoeken mogelijk niet door het inloopteam behandeld kunnen worden op de al geplande zitting. Dat zou dan betekenen dat die verzoeken of in het uiterste geval de hele zaak op een later tijdstip worden/wordt behandeld.

 • Ja, de beschikking van het inloopteam heeft exact dezelfde kracht als de beschikking van de rechtbank. De rechters van het inloopteam zijn benoemd als rechter-plaatsvervangers in het hele land. De rechter van het inloopteam doet daarom ook uitspraak in naam van de rechtbank. U krijgt dus gewoon een beschikking van de rechtbank, net als in andere zaken. Zo kunt u ook op de gebruikelijke manier eventueel hoger beroep instellen.

Contactgegevens