Laden...

Schuldenaanpak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

 

De Rechtspraak wil een betere aanpak voor mensen met probleemschulden. Deze pilots bouwen poort op het visiedocument Rechtspraak en Schulden (2019). Ze zijn gericht op het oplossingsgericht werken door de rechter op dit terrein. Met nieuwe instrumenten wordt geprobeerd mensen eerder hulp te laten zoeken om van hun schulden af te komen en te voorkomen dat zij nieuwe schulden maken. De rechter ziet in veel zaken dat mensen last hebben van (beginnende) schuldenproblematiek. Door de vroegsignalering kan er effectieve professionele schuldhulpverlening worden aangeboden en samen met de schuldenaar worden gewerkt aan een schuldenvrije toekomst.

 

 

Schuldenrechter – rechtbank Den Haag en rechtbank Rotterdam

Dit project loopt bij de rechtbanken Den Haag en Rotterdam. Als bij de voorbereiding of op een zitting blijkt dat één van de partijen te kampen heeft met probleemschulden, kan binnen het project de schuldenrechter de hulp van een schuldenfunctionaris worden ingeroepen. Dat is een juridische medewerker van de rechtbank die speciaal is opgeleid om mensen met schulden verder te begeleiden. Samen met de schuldenfunctionaris wordt bekeken of voor de schuldenaar een passend traject bij schuldhulpverlening mogelijk is. Ook via andere innovatieve maatregelen wordt in het project de schuldenrechter bekeken hoe een schuldenvrije toekomst voor schuldenaren weer binnen bereik komt.

 

Schuldenloket – rechtbank Limburg

Het Schuldenloket is een initiatief van rechtbank Limburg en is tot stand gekomen in samenwerking met de Kredietbank Limburg, Plangroep, de gemeenten Weert, Roermond, Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht. Rechters kunnen vanuit alle rechtsgebieden burgers naar het Schuldenloket doorverwijzen als in de rechtszitting blijkt van een (mogelijke) schuldenproblematiek. De rechter kan iemand vanuit de zitting doorverwijzen naar de schuldenfunctionaris. De schuldenfunctionaris is een medewerker van de rechtbank. Die gaat vervolgens met de betrokkene in gesprek. Het doel is om een afspraak met de schuldhulpverlening van de woonplaats van betrokkene te maken.

 

 

Schuldenaanpak - rechtbank Gelderland

In dit project van de rechtbank Gelderland worden mensen met schulden die een rechtszaak hebben, gekoppeld aan een schuldhulpverlener van de gemeente. Verder worden ondernemers met schulden gekoppeld aan de juiste instantie. De pilot met de gemeentes Arnhem, Nijmegen, Ede en Apeldoorn wordt uitgebreid naar alle 51 gemeentes in het arrondissement Gelderland.

 

Zorgverzekeraar Experiment 96 Rv – rechtbank Amsterdam

Deze pilot van de rechtbank Amsterdam richt zich op een goedkopere en effectievere procedure bij betalingsachterstanden van de zorgpremie van zorgverzekeraar Achmea. De pilot is bedoeld voor verzekerden uit Amsterdam met een betalingsachterstand boven de € 500,- waarbij nog geen schuldhulpverleningstraject loopt. De rechtbank nodigt de verzekerden per brief, WhatsApp en e-mail uit voor de zitting. Op zitting is naast de zorgverzekeraar ook de Schuldhulpverlening aanwezig om te helpen een realistische betalingsregeling te treffen.
Als tijdens de zitting aan de orde komt dat er meer schulden spelen, kan de gedaagde in gesprek gaan met de schuldhulpverlener en zich desgewenst direct aanmelden.

Projectleiders Sjaak Schouten en Mette Jöbsis:

“We merken dat mensen de zitting met beide handen aangrijpen om uit de schulden te komen”

 

Zorgverzekeraar rolzittingrechtbank Midden-Nederland

De rechtbank Midden-Nederland organiseert speciale zittingen voor mensen die een betalingsachterstand bij hun zorgverzekeraar hebben. Hierbij zijn, naast de schuldenaar, ook onder meer de schuldhulpverlening van de gemeente, deurwaarders en incassopartijen betrokken. Door de handen ineen te slaan wordt geprobeerd meteen duidelijkheid te geven en mensen met problematische schulden verder te helpen.

 

 

Zie ook: