Laden...

Aanbevelingen rekenrente in personenschadezaken zijn aangepast voor 2023

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Aanbevelingen rekenrente in personenschadezaken zijn aangepast voor 2023
Den Haag, 26 april 2023

Begin april 2023 hebben het LOVCK (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton) en het LOVCH (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Hoven) op voorstel van de landelijke Expertgroep Personenschade de Aanbevelingen rekenrente in personenschadezaken (pdf, 298,5 KB) aangepast. 

De vorige aanbevelingen golden vanaf maart 2022. De Expertgroep heeft zich voor de aanpassing van de aanbevelingen laten adviseren door twee rekenkundigen.

De vanaf maart 2023 geldende percentages zijn samengevat in onderstaande tabel:

PeriodeRenteInflatie
0-5 jaar0,5% 2,0%
6-20 jaar1,0% 2,0%
> 20 jaar1,5%
 2,0%


Raadpleeg ook de toelichting

De Expertgroep is in de toelichting op de nieuwe aanbevelingen uiteraard ingegaan op de vraag waarom ondanks de hoge inflatie van het afgelopen jaar in de aanbevelingen toch rekening wordt gehouden met een inflatiepercentage van 2%. De Expertgroep adviseert om niet alleen de tabel uit de aanbevelingen, maar ook de toelichting op de aanbevelingen te raadplegen, omdat daarin de systematiek van de rekenrente wordt uiteengezet en de gemaakte keuzes worden verantwoord.

De vorige versies van de aanbevelingen rekenrente in personenschadezaken zijn zowel in de rechtspraak als buiten rechte veel gebruikt. De Expertgroep hoopt dat de personenschadepraktijk ook met de aangepaste rekenrente uit de voeten kan.

Uitspraken