Laden...

Begeleiding slachtoffers bij rechtbanken en hoven verbeterd

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Begeleiding slachtoffers bij rechtbanken en hoven verbeterd
Den Haag, 19 november 2019

De opvang en begeleiding van slachtoffers bij rechtbanken en gerechtshoven is het afgelopen jaar verbeterd. Slachtoffers en nabestaanden worden bovendien beter geïnformeerd over wat ze kunnen verwachten als ze naar een strafzaak gaan en welke voorzieningen er beschikbaar zijn. Maar er zijn nog knelpunten, blijkt uit een evaluatie  (pdf, 679,2 KB) van de Raad voor de rechtspraak.

Uniformiteit

Er zijn niet altijd genoeg bodes beschikbaar om alle slachtoffers goed te begeleiden [foto: Bas Kijzers]

De Raad heeft vorig jaar onderzoek laten doen naar de opvang van slachtoffers in de gerechtsgebouwen. Worden zij goed begeleid als ze een rechtszaak bijwonen en is er bijvoorbeeld een geschikte ruimte waar ze kunnen wachten, zonder geconfronteerd te worden met de verdachte? Het onderzoek wees uit dat elk gerecht voorzieningen heeft om slachtoffers op te vangen, te begeleiden en te beschermen, maar dat dat overal op een andere manier gebeurt. Het is wenselijk dat de gerechten meer uniformiteit nastreven, luidde de conclusie. Ook zouden slachtoffers beter geïnformeerd moeten worden over de beschikbare voorzieningen. De Raad heeft de voortgang daarvan in oktober geëvalueerd.

Betere voorlichting

De voorlichting is sterk verbeterd. Op rechtspraak.nl staat een video waarin wordt uitgelegd wat slachtoffers kunnen verwachten als ze hun rechtszaak bijwonen. Daarnaast heeft elk gerecht informatie op de website gezet over de aanwezige voorzieningen en hoe slachtoffers daar gebruik van kunnen maken. Het Openbaar Ministerie wijst slachtoffers daarop.
Er zijn dit jaar verschillende bijeenkomsten met slachtoffers georganiseerd om te horen waar zij behoefte aan hebben. En elk gerecht heeft inmiddels een contactpersoon bij wie het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland terecht kunnen als er vragen zijn over de omgang met
slachtoffers.

Overal hetzelfde

Ook zijn stappen gezet om overal op dezelfde manier te werk te gaan. Een landelijke werkgroep heeft daarvoor aanbevelingen gedaan, onder meer over de inrichting van aparte wachtruimtes en een duidelijke checklist voor de bodes, die slachtoffers en nabestaanden opvangen en ervoor zorgen dat alles verder goed verloopt. Die aanbevelingen moeten nog worden vastgesteld, maar verschillende rechtbanken en gerechtshoven hebben op basis daarvan al verbeteringen doorgevoerd.

Knelpunten

Bij het opvangen en begeleiden van slachtoffers lopen gerechten soms tegen beperkingen aan. Er is bijvoorbeeld niet overal ruimte om voldoende wachtkamers voor slachtoffers in te richten, laat staan afgeschermde ruimtes waarin zij via een videoverbinding de behandeling van de zaak kunnen volgen. Er zijn ook niet altijd genoeg bodes beschikbaar om alle slachtoffers goed te begeleiden. Binnen deze beperkingen spannen de gerechten zich in om maatwerk te leveren. Daarvoor is belangrijk dat zij bijtijds op de hoogte zijn van specifieke behoeften van slachtoffers. De Rechtspraak is in gesprek met het OM dat daarin een belangrijke rol speelt en werkt intussen verder aan andere verbeteringen.

Uitspraken