Laden...

Digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken officieel van start

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken officieel van start
Den Haag, 12 juni 2017

Voorzitter Bakker van de Raad voor de rechtspraak en minister Blok van Veiligheid en Justitie hebben vandaag het formele startsein gegeven voor verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken. Zij deden dit tijdens een bijeenkomst in het Paleis van Justitie in Den Haag. Zie ook een filmpje over de voordelen van digitaal procederen.

Impressie van de middag (vanaf linksboven met de klok mee): KEI-directeur Monique Commelin beantwoordt een vraag vanuit de zaal, minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok geeft het officiële startsein, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak Frits Bakker houdt een toespraak, bestuurder van de rechtbank Gelderland Lorenzo Civile leidt de paneldiscussie tussen president van de rechtbank Den Haag Maarten van de Laarschot, IND-directeur Nanette van Schelven en algemeen deken Bart van Tongeren.

In het kader van het digitaliserings- en moderniseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie, wordt digitaal procederen voor juridische professionals in de verschillende rechtsgebieden gefaseerd verplicht. Asiel- en vreemdelingenbewaringszaken zijn de eerste zaken waarvoor deze verplichting geldt. De minister van Veiligheid en Justitie was verantwoordelijk voor de wetgeving die digitaal procederen mogelijk maakt, de Rechtspraak voor de innovatie van de procedures.

Vertrouwen

Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, benadrukte vanmiddag dat digitalisering van procedures rechtspraak begrijpelijker en sneller maakt. In het digitaal dossier van de rechtszaak is door betrokken partijen steeds te zien wat de stand van zaken is. En er gaat geen tijd meer verloren door het heen en weer sturen van papieren stukken. Frits Bakker: ‘Als je alles in het leven online regelt - je belastingen, vakantiebestemming, bankzaken, de aankoop van een boek - wil je ook online je recht kunnen halen. In rechtspraak die niet modern is, zullen burgers en organisaties  uiteindelijk het vertrouwen verliezen.’

Minister Blok zei onder de indruk te zijn van de stappen die zijn gezet. Hij was recent op werkbezoek bij de Haagse rechtbank. Blok: 'Het feit dat de Rechtspraak dit doet, daar gaat een signaal van uit richting de samenleving. Het is een belangrijke ontwikkeling voor het behoud van goede rechtspraak.'

Volgende stap

Op 1 september 2017 wordt de volgende stap gezet. Met ingang van die datum wordt het voor advocaten in civiele handelsvorderingszaken met een belang van meer dan 25 duizend euro die procederen bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland, verplicht digitaal te procederen. Bij deze rechtbanken is het nu al mogelijk op vrijwillige basis digitaal te procederen in dit soort zaken.

Meer informatie

Op rechtspraak.nl zijn webinars terug te kijken over digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken.  Voor eventuele hulp is het Rechtspraak Servicecentrum beschikbaar.

Zie ook:
Modernisering rechtspraak
Start verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringzaken

Uitspraken