'Extra ruimte' begroting V en J

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > 'Extra ruimte' begroting V en J
Den Haag, 18 november 2015

Een meerderheid in de Eerste Kamer heeft gisteren aangegeven dat de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie aanpassing behoeft. Dit gebeurde tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen naar aanleiding van de Miljoenennota. Minister van Financiën Dijsselbloem nam al een voorschot op de behandeling in de Tweede Kamer volgende week, door te zeggen dat ervoor gekozen is om ‘extra ruimte te maken’ op de begroting van Veiligheid en Justitie. Concrete bedragen noemde hij niet. 

Dit is de kern van de Algemene Financiële Beschouwingen gisteren in de Eerste Kamer, voor zover het gaat om de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De Rechtspraak maakt onderdeel uit van deze begroting.

​Kritiek

Dat er door de senatoren een punt werd gemaakt van de begroting van V en J, is geen verrassing. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in zowel Tweede als Eerste Kamer werd er al kritiek geuit op de begroting, mede doordat er bezuinigingen zijn ingeboekt waarvan de wetsvoorstellen (eigen bijdrage gedetineerden, korting op rechtsbijstand, verhoging griffierechten) het waarschijnlijk niet gaan halen. De Eerste Kamer nam in oktober een motie aan waarin de regering werd verzocht de begroting van V en J te heroverwegen en ‘additionele investeringen’ te doen in onder meer rechtspraak.

200 miljoen

Minister Dijsselbloem zei gisteren in de Eerste Kamer in een reactie op de kritische geluiden, dat er geld voor V en J bij komt. Hij zei niet hoeveel en ook niet waar het precies aan wordt toebedeeld. Diverse media schrijven dat er een overeenkomst is over 200 miljoen euro extra voor V en J. Dit geld zou in de eerste plaats bedoeld zijn om de bezuinigingen op rechtspraak en het Openbaar Ministerie te verlichten. Daarnaast zouden er gaten in de begroting mee gedicht moeten worden. 
 

Meerjarenplan

De Rechtspraak moet bezuinigen van het kabinet, oplopend tot 88 miljoen euro. Om hieraan voor een deel tegemoet te komen stelde de Rechtspraak het Meerjarenplan Rechtspraak op. Onderdeel van dit plan is het inkrimpen van het aantal rechtszaken dat op 7 plaatsen in het land wordt gehouden. Hierdoor kan er worden bespaard op huisvesting. Ook na invoering van dit plan is er nog een structureel tekort van 32 miljoen op de Rechtspraakbegroting. De Rechtspraak staat op het standpunt dat het MJP het maximaal haalbare is, omdat er ook geïnvesteerd moet worden in verlichting van werkdruk, kwaliteit en modernisering. Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, heeft diverse keren aangegeven dat de Rechtspraak circa 50 miljoen structureel extra nodig heeft om alles bij het oude te kunnen laten. 

Stemming

Volgende week is de behandeling van de begroting in de Tweede Kamer. Die moet ook nog door de Eerste Kamer worden aangenomen. De senaat stemt er waarschijnlijk half december over.    
 
Zie voor een uitgebreider verslag van de Algemene Financiële Beschouwingen de website van de Eerste Kamer.

Uitspraken

Meest gelezen berichten