Frits Bakker: Geen sprake van tekort aan rechters, wel van uitbreiding

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Frits Bakker: Geen sprake van tekort aan rechters, wel van uitbreiding
Den Haag, 14 maart 2017

Er is op dit moment geen tekort aan rechters. Dat zegt Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. Er worden wel rechters geworven, maar die komen bovenop de reguliere sterkte. De versterking krijgt de komende 3 jaar gestalte.

Uitbreiding

Frits Bakker, voorzitter Raad voor de rechtspraak
Frits Bakker, voorzitter Raad voor de rechtspraak

Frits Bakker reageert hiermee op een artikel in Trouw vanmorgen waarin Rosa Jansen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), zegt dat er op dit moment een tekort is aan rechters. ‘Dit klopt niet’, zegt Frits Bakker. ‘Wel zijn er dit jaar en de komende jaren extra vacatures bij de gerechten. We breiden het aantal rechters uit om de burger beter te kunnen bedienen en de druk op de rechter wat te verlichten. We hebben de juiste gegevens al diverse keren aan de NVvR verstrekt. Er is hier sprake van een uitbreiding, niet van een tekort.’

Planning

Naast de uitbreiding zijn er reguliere vacatures wegens pensionering, het overstappen van rechters naar een ander gerecht en dergelijke. De gerechtsbesturen werken volgens een planning bij de invulling van deze reguliere vacatures. Frits Bakker benadrukt dat hij hier het algemene landelijk beeld schetst; per gerecht zijn er soms aanzienlijke verschillen. Er zijn gerechten (Nederland telt 11 rechtbanken, 4 gerechtshoven en 2 bijzondere colleges) die wel - tijdelijk - een echt tekort hebben, bijvoorbeeld doordat onverwacht een groot aantal rechters overstapte naar een ander gerecht of college.

Professionele standaarden

De Rechtspraak heeft in 2016 afspraken gemaakt met de minister van Veiligheid en Justitie over de prijsperiode 2017-2019. Er is (oplopend tot 2019) 35 miljoen euro extra bedongen om invulling te geven aan de kwaliteitseisen die de rechters aan zichzelf stellen en om de werkdruk terug te dringen. Rechters in alle rechtsgebieden hebben zogenoemde professionele standaarden opgesteld. Daarin staat omschreven wat nodig is voor goede rechtspraak. Dan gaat het om hoeveel zittingstijd er voor een rechtszaak moet zijn, hoeveel tijd de rechter moet hebben om de zaak voor te bereiden en hoeveel juridische ondersteuning hij hierbij krijgt. De standaarden worden volgens planning geleidelijk ingevoerd, omdat de rechtsgebieden niet gelijk op liepen met het formuleren van de standaarden en de werving van de benodigde extra rechters tijd kost. Op termijn gaat de volledige 35 miljoen euro extra per jaar naar de uitbreiding van het aantal rechters en juridisch personeel. In totaal gaat het naar schatting om 150 rechters extra (nu zijn er circa 2.450 rechters).

Kwaliteit

Frits Bakker: ‘Om het even cru te zeggen: Je trekt niet van vandaag op morgen een blik rechters open. Pas sinds september vorig jaar weten wij dat we extra geld krijgen. Ons vliegwiel van werving en selectie draait op volle toeren. Aan de kwaliteit van kandidaten doen wij echter geen concessies. Een eis die wij bijvoorbeeld stellen, is dat mensen eerst 2 jaar ervaring hebben opgedaan buiten de Rechtspraak. Ik begrijp niet dat de NVvR daarvan kennelijk afstand wil doen. Wij vinden dat van cruciaal belang. Daar concessies aan doen, zou ten koste gaan van het vertrouwen dat mensen hebben in rechters.’

Uitspraken

Meest gelezen berichten