Laden...

Frits Bakker treedt later terug als voorzitter Raad voor de rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Frits Bakker treedt later terug als voorzitter Raad voor de rechtspraak
Den Haag, 15 mei 2018
Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, blijft een aantal maanden langer voorzitter dan gepland. In nauw overleg tussen minister Dekker (voor Rechtsbescherming) en Bakker is besloten de terugtreding van Bakker als voorzitter pas per 1 januari 2019 te laten plaatsvinden.

Frits Bakker, voorzitter Raad voor de rechtspraak
Frits Bakker

Begin dit jaar kondigde Bakker aan af te zien van een herbenoeming na zijn eerste termijn van 6 jaar, die op 1 juli 2018 afloopt. Omdat er op dit moment veel onderwerpen zijn die bestuurlijke aandacht van de Raad vragen, zoals de reset van de digitalisering en de financiële situatie waarin de Rechtspraak verkeert, heeft Bakker ingestemd met een later vertrek. Minister Dekker heeft Frits Bakker voorgedragen tot herbenoeming tot 1 januari 2019. Daarna wordt Bakker familierechter bij de rechtbank Noord-Holland.

Procedure

De Raad voor de rechtspraak gaat door met de procedure tot benoeming van een nieuw rechterlijk lid. Deze zal in eerste instantie als vijfde lid van de Raad voor benoeming worden voorgedragen. Per 1 januari 2019 volgt dan de benoeming van een nieuwe voorzitter. Dit schept ook de mogelijkheid voor de Raad om zich te bezinnen op zijn toekomstige samenstelling. De regelgeving stelt dat de Raad uit tenminste 3 en maximaal 5 leden bestaat.

Uitspraken