Laden...

Geen aparte begroting voor de Rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Geen aparte begroting voor de Rechtspraak
Den Haag, 11 oktober 2016

De begroting van de Rechtspraak wordt niet losgekoppeld van de rest van de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het amendement dat dit zou regelen, is vandaag (11 oktober 2016) niet door de Tweede Kamer aangenomen.

Teleurgesteld

Stoel in de tweede kamer

Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, is teleurgesteld. ‘Een aparte, niet-departementale begroting past beter bij de positie die de Rechtspraak heeft als onafhankelijke staatsmacht in onze trias politica. Als dit amendement was aangenomen, zou de Rechtspraak niet meer behandeld kunnen worden als uitvoeringsorganisatie van V en J. Jammer dat de Tweede Kamer niet voor het amendement heeft gestemd.’  

Afhankelijk

Op dit moment is de begroting van de Rechtspraak onderdeel van de begroting van het ministerie van V en J. Door deze constructie is de financiering van de Rechtspraak onderdeel van beleidskeuzes, terwijl in de Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO) staat dat financiering op objectieve gronden plaats moet vinden volgens een objectieve systematiek. Nu is de Rechtspraak mede afhankelijk van andere onderdelen van de V en J-begroting. De Raad voor de rechtspraak pleit al geruime tijd voor een niet-departementale begroting, zoals bijvoorbeeld ook de Raad van State en de Nationale ombudsman hebben.

Amendement

Het amendement werd onderschreven door 6 partijen in de Tweede Kamer: de SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en PvdD. Het amendement wijzigde niets aan de bekostigingssystematiek van rechtspraak, alleen de positie van de Rechtspraak in de rijksbegroting zou veranderen.

Weeffout

De minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur zei vorige week in de Tweede Kamer dat hij vindt dat een eventuele loskoppeling van de begroting van de Rechtspraak een principiële beslissing is, die in het nieuwe Regeerakkoord zou moeten worden geregeld. Frits Bakker: ‘De Rechtspraak zal blijven benadrukken dat een niet-departementale begroting meer recht doet aan de bijzondere positie van rechtspraak. Dat dit in 2002 in de Wet RO niet is geregeld, beschouw ik als een weeffout die moet worden rechtgezet.’

Uitspraken