Kabinet stemt in met wetsvoorstel reorganisatie bestuursrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Kabinet stemt in met wetsvoorstel reorganisatie bestuursrecht
Den Haag , 14 september 2015

De ministerraad is vrijdag akkoord gegaan met een wetsvoorstel van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) over de vereenvoudiging van bestuursrechtspraak in hoogste instantie.

 

In de aankondiging staat dat het stelsel wordt vereenvoudigd door de Centrale Raad van Beroep (sociale zekerheids- en ambtenarenrecht) en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (sociaaleconomisch bestuursrecht) op te heffen. De zaken die nu door de CRvB worden gedaan, gaan naar de gerechtshoven, de CBb-zaken naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij de Raad van State wordt volgens het wetsvoorstel de rechtsprekende taak strikter gescheiden van de adviserende taak. Zo mogen adviseurs niet langer ook rechtspreken.
De tekst van het wetsvoorstel is nog niet openbaar. Dat is pas het geval als het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer wordt ingediend. Dit gebeurt nadat de Raad van State heeft geadviseerd.

Regeerakkoord

Het voornemen tot vereenvoudiging van bestuursrecht is opgenomen in het regeerakkoord. Al langer is er kritiek op de wijze waarop de bestuursrechtspraak is georganiseerd. Door de versnippering over verschillende instanties is het stelsel niet erg inzichtelijk. Bovendien is de rechtseenheid binnen het bestuursrecht niet verzekerd, doordat er - anders dan in de andere rechtsgebieden - meer hoogste rechters zijn. 

Eén college

De Raad voor de rechtspraak stelde in 2013 in een position paper (pdf, 197,7 KB) voor de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de CRvB en het CBb te laten opgaan in één nieuw bestuursrechtelijk college. Dit nieuwe college zou tot de rechterlijke macht moeten behoren. Voor dit standpunt werden diverse argumenten aangevoerd: het vergroot de inzichtelijkheid van het stelsel van bestuursrechtspraak, de rechtseenheid binnen de bestuursrechtspraak is erbij gediend en er treden synergievoordelen op. Ook de Hoge Raad heeft gepleit voor de integratie van de bestuursrechtspraak in de gewone rechterlijke macht

Gemiste kans

In een wetgevingsadvies in april 2015 herhaalde de Raad voor de rechtspraak het standpunt dat in het position paper werd ingenomen en stelt dat het wetsvoorstel ‘een grote kans’ laat liggen. De Raad gaf het dringende advies het wetsvoorstel te heroverwegen. Ook de Raad van State, het CBb, de CRvB, de Hoge Raad en de vakbond NVvR brachten adviezen uit.
Vrijdag is er door minister Plasterk ook een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij een reactie geeft op de verschillende adviezen. In de brief staat dat de minister verwacht het wetsvoorstel ‘dit najaar’ te kunnen indienen.

Raad: wetsvoorstel lost knelpunten en zwaktes bestuursrecht niet op

Uitspraken

Meest gelezen berichten