Kamer praat over wetsvoorstel bestuursrecht in hoger beroep

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Kamer praat over wetsvoorstel bestuursrecht in hoger beroep
Den Haag, 05 oktober 2016

De Tweede Kamer praat morgen (donderdag 6 oktober, vanaf 18.30 uur) over de vereenvoudiging van bestuursrechtspraak in hoogste instantie. Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, roept de Kamer op tegelijkertijd met het wetsvoorstel ook de personele consequenties van de operatie goed te regelen.

Volgens het wetsvoorstel worden de Centrale Raad van Beroep (CRvB; sociale zekerheids- en ambtenarenrecht) en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb; sociaaleconomisch bestuursrecht) opgeheven. De zaken die nu worden gedaan door de CRvB gaan volgens het voorstel naar de gerechtshoven, de zaken die door het CBb worden behandeld gaan naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Position paper

Plein van het Binnehof

Het is een voornemen uit het regeerakkoord om de bestuursrechtspraak in hoger beroep anders in te richten door het samenvoegen van colleges. Het nu ingediende wetsvoorstel maakt de plannen van de regering op dit punt concreet. De Rechtspraak heeft altijd gepleit voor een andere manier van herinrichting van de bestuursrechtspraak. In een position paper stelde de Raad voor de rechtspraak in 2013 voor de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de CRvB en het CBb te laten opgaan in één nieuw bestuursrechtelijk college. Dit nieuwe college zou tot de rechterlijke macht moeten behoren. Voor dit standpunt werden diverse argumenten aangevoerd: het vergroot de inzichtelijkheid van het stelsel van bestuursrechtspraak, de rechtseenheid binnen de bestuursrechtspraak is erbij gediend en er treden synergievoordelen op. Ook de Hoge Raad heeft gepleit voor de integratie van de bestuursrechtspraak in de gewone rechterlijke macht

Gemiste kans

In een wetgevingsadvies in april 2015 naar aanleiding van het wetsvoorstel waarover de Tweede Kamer morgen praat, herhaalde de Raad voor de rechtspraak dit standpunt. In dit advies wordt gesteld dat het huidige wetsvoorstel 'een grote kans’ laat liggen. De Raad gaf het dringende advies het wetsvoorstel te heroverwegen.

Personele consequenties

Een ander pijnpunt voor de Raad is nog het feit dat de personele consequenties van de herinrichting niet door het wetsvoorstel worden geregeld. Zo is er niet voor alle raadsheren van het CBb plaats bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Frits Bakker roept de Kamer daarom op tegelijkertijd met het wetsvoorstel ook de personele consequenties te behandelen. Anders dreigt langdurige onzekerheid voor het betrokken personeel.

Uitspraken

Meest gelezen berichten