Meningen gepeild over nieuw procesreglement bestuurszaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Meningen gepeild over nieuw procesreglement bestuurszaken
Den Haag, 18 mei 2016

Overheidsinstanties, advocaten en andere mensen die vaak te maken hebben met de bestuursrechter, zijn uitgenodigd hun mening geven over het nieuwe procesreglement. De Rechtspraak werkt aan een nieuw reglement met oog op de digitale rechtsgang in bestuursrecht. Er komt een reglement voor zaken in eerste aanleg én hoger beroep samen. Nu zijn er nog aparte procesregelingen voor de rechtbanken, de gerechtshoven en de bijzondere rechtscolleges. De bestuursrechter besluit over zaken waarbij een overheidsinstantie is betrokken.

‘Door praktijkspelers te vragen naar hun ideeën, willen de gerechten in het reglement rekening houden met hun manier van werken’, zegt rechter Wilfried Derksen, portefeuillehouder bestuur binnen het moderniseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie (KEI). Hierin  werkt de Rechtspraak  aan de modernisering van rechtspraak. Digitalisering is hier een belangrijk onderdeel van. ‘Het nieuwe reglement moet nog definitief worden vastgesteld door alle rechtbanken, de gerechtshoven en de bijzondere rechtscolleges. We willen daarbij betrekken hoe bijvoorbeeld advocaten en bestuursorganen tegen het reglement aankijken.’ Voor professionals wordt op termijn digitaal procederen verplicht. Particulieren mogen, als zij dat willen, op papier blijven procederen.

Regels

In een procesreglement staat een algemeen deel met voorschriften voor de behandeling van rechtszaken, die in elk gerecht hetzelfde zijn. Het reglement kent daarnaast aparte onderdelen voor hoger beroep en voor bijzondere procedures. Zo wordt in het reglement bijvoorbeeld uitgewerkt hoe de gerechten omgaan met verzoeken om stukken geheim te houden. Ook valt te lezen dat  onder verzenden ook digitaal verzenden wordt verstaan, dus niet alleen per post.

Fases

Het nieuwe procesreglement is onderdeel van de modernisering van het bestuursrecht. Deze modernisering gebeurt in fases. Zo kunnen vreemdelingenadvocaten op dit moment al op vrijwillige basis digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken. Om digitaal te kunnen procederen is nieuwe wetgeving noodzakelijk. Naar verwachting treedt deze begin 2017 in werking. 

Uitspraken

Meest gelezen berichten