Laden...

Nederlandse rechtspraak scoort goed in vergelijking met de rest van Europa

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Nederlandse rechtspraak scoort goed in vergelijking met de rest van Europa
Den Haag, 25 mei 2021
De kwaliteit van de Nederlandse rechtspraak is in vergelijking met andere Europese landen over het algemeen goed te noemen. Zo blijkt uit het onderzoek Kwaliteit van de rechtspraak: Een kijk over de grenzen van de Raad voor de rechtspraak, dat verschillende onderdelen van de Nederlandse rechtspraak in internationale onderzoeken vergelijkt. Nederland staat meestal in de bovenste helft van de ranglijst en enkele malen zelfs op de eerste plaats. Verbeterpunten zijn effectiviteit- en kosten van het procederen voor bedrijven, doorlooptijden van grotere civiele zaken en ICT-faciliteiten voor rechtszoekenden.

De rechter in Nederland is in vergelijking met die in andere landen in grote mate onafhankelijk. Dat vinden de bevolking, bedrijven, juridische experts, advocaten en rechters zelf, zo stelt het onderzoek. Wel komt in een aantal andere landen (de Scandinavische, het Verenigd Koninkrijk en Ierland) de onafhankelijkheid van de rechter meestal nog iets sterker uit de bus. Op het gebied van onpartijdigheid en discriminatie is het beeld niet anders. Wel scoort Nederland op het gebied van de onpartijdigheid van het strafrechtelijk systeem (opsporing, vervolging en berechting) en de afwezigheid van invloed van de regering daarop wat minder goed.

Effectiviteit van de rechtspraak

De Nederlandse rechter blijkt bij internationale vergelijking ook een relatief effectieve controle op de overheid uit te oefenen. Wel zijn er enkele landen die het op dit punt nog beter doen. Nederland kent bovendien volgens onderzoek naar de Rule of Law ook een effectieve tenuitvoerlegging van civielrechtelijke vonnissen. De beoordeling van de effectiviteit van het strafrechtelijk systeem valt voor Nederland minder goed uit. Ook hierop scoren Scandinavische landen het beste; op mondiaal niveau geldt dat voor Singapore.

Het Nederlandse rechtssysteem werkt, internationaal bezien, niet erg effectief voor een bedrijf dat de nakoming van contractuele verplichtingen wil afdwingen. Onder meer gebrekkige digitalisering van de behandeling van zaken, in combinatie met lange doorlooptijden en tamelijk hoge kosten spelen hier parten. Veel beter doet het Nederlandse rechtssysteem het in de omgang met faillissementen. In West- en Midden-Europa zijn er slechts 4 landen die het beter doen. Wat betreft de mate waarin schuldeisers worden gecompenseerd, scoort Nederland als een-na-beste.

Doorlooptijden, snelheid, toegankelijkheid, ICT

De resultaten van de diverse onderzoeken suggereren dat de doorlooptijden van kleinere zaken in Nederland relatief kort zijn in vergelijking met andere landen en bij grotere zaken juist relatief lang. Bij grotere zaken vindt ook vaker een relatief tijdrovende behandeling in hoger beroep plaats. Voor bedrijven, anders dan voor individuele personen, zijn de kosten van procederen in vergelijking met andere West- en Midden-Europese landen relatief hoog.

Tenslotte blijkt uit het onderzoek dat Nederland qua digitale toegankelijkheid   dus de digitale mogelijkheden om een zaak aan te brengen en de voortgang te volgen één van de hekkensluiters in West- en Midden-Europa is. Nederland scoort wel goed op het gebied van het verschaffen van online informatie aan het publiek, en gemiddeld op het online publiceren van uitspraken.

Uitspraken