Nieuwe editie Matters of Principle

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Nieuwe editie Matters of Principle
Den Haag, 23 juni 2015
Er is een nieuwe, geactualiseerde versie van ‘Matters of Principle, Codes on the independence and impartiality of the judiciary’, uit. ‘Matters of Principle’ is een initiatief van de stichting Rechters voor Rechters en bundelt de belangrijkste internationale, Europese en Nederlandse rechterscodes. De eerste editie van Matters of Principle verscheen in juni 2012. Het boekje is gratis te downloaden van de site van de stichting. Aanleiding voor de nieuwe druk is de verschijning van de nieuwe Leidraad onpartijdigheid en nevenfuncties.
 
Bij rechterscodes gaat het enerzijds om codes die randvoorwaarden omschrijven voor het goed kunnen functioneren van de Rechtspraak, anderzijds zijn het gedragscodes voor rechters. De kernwaarden die in alle codes worden genoemd zijn: onafhankelijkheid, autonomie, onpartijdigheid, integriteit, deskundigheid en professionaliteit.

Doelen

Het boekje met de kernwaarden van rechtspraak beoogt verschillende doelen, zegt Tamara Trotman, voorzitter van de stichting Rechters voor Rechters. ‘Het is een praktisch en inspirerend boekje voor rechters in Nederland doordat het de voornaamste codes op een rij zet. Verder laat ‘Matters of Principle’ de samenleving zien wat van de Rechtspraak verwacht mag worden en waar rechters voor staan. Ook bevat het verplichtingen voor staten om een goed functionerende rechterlijke macht te garanderen. De onafhankelijkheid van rechters zoals we die in Nederland kennen, is niet overal vanzelfsprekend. Met dit boekje proberen we ook rechters in buitenlanden die het moeilijk hebben een hart onder de riem te steken.’  Trotman en medebestuurslid Jolien Schukking boden de nieuwe versie van Matters of Principle recent aan de Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers van de Verenigde Naties Gabriela Knaul aan

Stichting

De Stichting Rechters voor Rechters werd in 1999 opgericht. Rechters voor Rechters zet zich in voor rechters in het buitenland die in moeilijkheden zijn gekomen of dreigen te komen vanwege hun beroepsuitoefening.

 

Uitspraken

Meest gelezen berichten