Laden...

Planning van digitale zittingen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Planning van digitale zittingen
Den Haag, 15 maart 2018

Sinds 1 september is het verplicht om in de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland in civiele handelsvorderingen digitaal te procederen. Op dit moment zijn ruim 800 zaken digitaal ingediend. Afgelopen week is op de website van het Advocatenblad een bericht gepubliceerd waaruit men zou kunnen opmaken dat bij de planning van de mondelinge behandeling van digitale zaken er geen rekening wordt gehouden met de verhinderdata van advocaten. Om misverstanden te voorkomen lichten wij de wijze van planning van zittingen in digitale zaken toe, zoals deze ook in het procesreglement is beschreven.

Hoe gaan de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland om met verhinderdata van advocaten in digitale zaken?

Advocaten kunnen, zoals altijd al gebruikelijk is, verhinderdata opgeven. Bij de planning van de zitting wordt daar zoveel mogelijk rekening mee gehouden. De precieze datum is uiteraard afhankelijk van de verhinderdata van advocaten en zittingscapaciteit van rechters en secretarissen. Dat is niet anders dan bij andere civiele zittingen. Het kan zijn dat voor een bepaald specialisme minder rechters beschikbaar zijn maar dat is uitzondering.

Wanneer vinden zittingen van digitale zaken plaats?

In beide rechtbanken vinden op meerdere dagen per week digitale zittingen plaats. Naarmate het aantal digitaal ingediende zaken toeneemt zal ook meer tijd voor digitale zittingen worden ingeruimd.  Nog niet alle rechters behandelen digitale zaken, maar ook dat aantal zal naarmate de tijd vordert toenemen.

Hoe snel staan digitale zaken op zitting?

Dat is afhankelijk van het verloop van de zaak. Als een zaak wordt ingediend heeft de verweerder nog maximaal zes weken de tijd om zijn verweer in te dienen. Afhankelijk van de termijn waarop de partijen de stukken indienen en de zaak zittingsrijp is wordt deze op zitting gepland. Dat is doorgaans 9 tot 12 weken na indienen verweerschrift.

Is er meer of minder tijd ingeruimd voor de mondelinge behandeling dan bij papieren zaken?

De rechter bekijkt op inhoud hoeveel tijd er nodig is voor de behandeling van de zaak. Dat is niet anders dan gebruikelijk, of het nu om digitale of papieren zaken gaat.

Uitspraken