Laden...

Raad voor de rechtspraak steunt verlenging inzet 70+ rechters

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Raad voor de rechtspraak steunt verlenging inzet 70+ rechters
Den Haag, 22 december 2022

De Raad voor de rechtspraak is positief over het wetsvoorstel waarmee minister Frank Weerwind voor Rechtsbescherming het tijdelijk benoemen van rechter-plaatsvervangers vanaf hun zeventigste levensjaar wil verlengen. Er is al een regeling die dit momenteel mogelijk maakt, maar die loopt binnenkort af. Omdat er een tekort aan rechters is en de verwachting is dat er ook de komende jaren nog een tekort zal zijn, is verlenging van de regeling een welkome tussenoplossing

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat raadsheren en rechters - die werkzaam zijn bij rechtbanken, gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven - na het bereiken van de wettelijke ontslagleeftijd van zeventig jaar nog enige tijd (tot maximaal 73-jarige leeftijd) kunnen worden ingezet als raadsheer- en rechter-plaatsvervangers. 

Spoedwet vervalt

Een dergelijke regeling maakt al onderdeel uit van de zogenaamde Tweede Verzamelspoedwet COVID-19. Deze spoedwet komt per 15 juli 2023 te vervallen. Daarom wil de minister de regeling verlengen. De Raad steunt het voorstel omdat hiermee extra capaciteit aan rechterlijke ambtenaren beschikbaar komt waarmee achterstanden bij de afdoening van zaken in de rechtspraak sneller kunnen worden ingelopen.

Advies wetsvoorstel tijdelijke voorziening benoemen rechters-plaatsvervangers 70e levensjaar


Uitspraken