Rechtspraak: laat aardbevingszaken in Groningen plaatsvinden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Rechtspraak: laat aardbevingszaken in Groningen plaatsvinden
Den Haag, 09 oktober 2018

De Raad voor de rechtspraak gaat ervan uit dat de rechter de zaken over de afhandeling van aardbevingsschade volledig kan toetsen. Dit staat in het wetgevingsadvies van de Raad over het wetsvoorstel Instituut Mijnbouwschade Groningen. In de plannen van minister Wiebes (Economische Zaken) staat dat burgers die niet tevreden zijn over de manier van afwikkeling van de schadeclaims terecht kunnen bij de bestuursrechter.

De Raad vraagt verder om in de nieuwe wet op te nemen dat de rechtszaken plaats gaan vinden in Groningen, bij rechtbank Noord-Nederland. Op die manier kunnen betrokkenen in de regio bij de rechter terecht voor de afwikkeling van de zaak.

​Schadeclaims

In het concept wetsvoorstel staat dat het nog op te richten Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) schadeclaims van burgers gaat beoordelen en afhandelen. Omdat het besluit van dit nieuwe zelfstandig bestuursorgaan geldt als een besluit in de Algemene wet bestuursrecht kan een burger die het niet eens is met een besluit van dit Instituut beroep bij de bestuursrechter aantekenen. 

De Raad vraagt in haar advies verduidelijking over de precieze bevoegdheid die het Instituut krijgt, omdat dit gevolgen heeft voor de manier waarop de rechter een besluit mag toetsen.

Uitspraken