Laden...

Rechtspraak moet werkwijze digitale handtekening aanpassen na uitspraken Raad van State

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Rechtspraak moet werkwijze digitale handtekening aanpassen na uitspraken Raad van State
Den Haag, 30 april 2019
De Raad van State heeft vandaag geoordeeld dat de Rechtspraak zijn werkwijze bij het digitaal ondertekenen van digitale uitspraken moet aanpassen. De manier waarop zogenoemde ‘tweefactorauthenticatie’ wordt toegepast, is in een aantal gevallen niet betrouwbaar genoeg. Nu er duidelijkheid is over deze kwestie, gaat de Rechtspraak aan de slag met het aanpassen van de werkwijze. De uitspraak van de Raad van State heeft geen rechtsgevolgen voor al gedane uitspraken.

Digitale handtekening

Pen

De digitale handtekening die rechters en griffiers gebruiken bij de ondertekening van digitale uitspraken in asiel- en bewaringzaken voldoet volgens de Raad van State in sommige gevallen niet aan de wet. De manier waarop zogenoemde ‘tweefactorauthenticatie’ wordt toegepast, is in een aantal gevallen niet betrouwbaar genoeg. De Rechtspraak moet daarom zijn werkwijze aanpassen. Vooruitlopend op de uitspraak van vandaag worden uitspraken in digitale asiel- en bewaringszaken al sinds 19 maart 2019 ondertekend met een reguliere, geschreven handtekening. Voor digitale civiele zaken, waar de digitale handtekening ook wordt gebruikt, zal de werkwijze worden aangepast. Binnen het strafrecht wordt een andere digitale handtekening gebruikt, waarop de uitspraak van vandaag niet van toepassing op is.

Openbaar

De Raad van State oordeelde vandaag in een andere uitspraak dat het zogenoemde ‘Zaakverloopregister’ op rechtspraak.nl niet toereikend is om uitspraken van de bestuursrechter te publiceren. Het register biedt mensen die geen partij zijn in een zaak onvoldoende mogelijkheden om een uitspraak te vinden en lezen. De Rechtspraak had zelf al eerder vastgesteld dat het zaaksverloopregister geen adequate manier van openbaarmaking oplevert. Om die reden heeft de Rechtspraak begin 2019 een aanvullend register gepubliceerd op rechtspraak.nl waardoor tegemoet wordt gekomen aan de bezwaren. Over die aanpassingen heeft de Raad van State niet geoordeeld.

Verbetering

Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, is blij dat de Raad van State duidelijkheid biedt over de 2 kwesties. Naves: ‘Het is natuurlijk vervelend – en al helemaal voor een rechter – om te horen dat we niet in alle gevallen aan de wettelijke eisen voldeden. Maar door een oordeel te geven, helpt de Raad van State ons om onze werkwijze te verbeteren. Het gaat in deze 2 zaken om belangrijke thema’s als veiligheid en openbaarheid. Elke verbetering op dit vlak is waardevol.’

Uitspraken