Laden...

Rechtspraak publiceert Code zaakstoedeling

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Rechtspraak publiceert Code zaakstoedeling
Den Haag, 14 februari 2020

Om te waarborgen dat rechtszaken op basis van objectieve maatstaven aan de rechters worden toegedeeld, heeft de Rechtspraak de Code zaakstoedeling gepubliceerd. De besturen van de gerechten leggen in de bestuursreglementen nadere regels vast voor de zaakstoedeling binnen hun gerecht. De in de code neergelegde uitgangspunten vormen hiervoor de basis.

Er zijn verschillende wettelijke en andere regelingen die de kernwaarden van de rechtspraak – onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit – waarborgen, waaronder de Leidraad onpartijdigheid en nevenfuncties (pdf, 770,2 KB) in de Rechtspraak, die aanbevelingen bevat om de onpartijdigheid van de rechters te bevorderen. De code moet in samenhang met deze regelingen worden gezien.

Code zaakstoedeling

Uitspraken