Laden...

Code zaakstoedeling

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Code zaakstoedeling

De Code zaakstoedeling heeft tot doel te waarborgen dat rechtszaken op basis van objectieve maatstaven aan de rechters worden toegedeeld. De wijze van toedeling van zaken aan rechters wordt daardoor transparanter. De Code zaakstoedeling is op 27 januari 2020 vastgesteld door het Overleg van presidenten van de gerechten en leden van de Raad voor de rechtspraak.

Op basis van de Code zaakstoedeling hebben alle gerechten in Nederland regels gemaakt voor de zaakstoedeling binnen hun organisatie. Onder de gerechten vallen: de rechtbanken en gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

De hoofdregels voor zaakstoedeling zijn vastgelegd in de bestuursreglementen van de gerechten. Specifieke regels zijn vastgelegd in de zaakstoedelingsregelingen per rechtsgebied, die als bijlagen aan de bestuursreglementen zijn toegevoegd. De gewijzigde bestuursreglementen en zaakstoedelingsregelingen treden op 1 april 2021 in werking.

Er zijn nog meer – ook wettelijke – regels die de Rechtspraak volgt om te zorgen voor een onafhankelijke, onpartijdige en integere rechtspraak. Bijvoorbeeld Leidraad onpartijdigheid en nevenfuncties (pdf, 770,2 KB) met aanbevelingen om de onpartijdigheid van de rechters te bevorderen.

 

Infographic code zaakstoedeling

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.