Theo Simons nieuwe president College van Beroep voor het bedrijfsleven

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Theo Simons nieuwe president College van Beroep voor het bedrijfsleven
Den Haag, 16 juni 2017

Theo Simons is met ingang van 16 september 2017 de nieuwe president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), de hoogste bestuursrechter in het economisch bestuursrecht. Theo Simons volgt Herman Bolt op. Bolt vertrekt naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Theo Simons is nu nog president van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste bestuursrechter in het socialezekerheidsrecht en het ambtenarenrecht. De vacature president van de Centrale Raad van Beroep wordt op korte termijn opengesteld.

Theo Simons werkt sinds 1997 in de Rechtspraak. Van 1997 tot 2002 was hij vicepresident van de rechtbank Rotterdam. In 2002 stapte hij als coördinerend vicepresident over naar de CRvB, waar hij in 2005 bestuurslid werd en in 2008 president. Hij is verder onder meer sinds 2008 staatsraad in buitengewone dienst bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en sinds 2010 plaatsvervangend lid van het Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Herman Bolt is sinds 2013 rechterlijk lid van het bestuur van het CBb en vanaf april 2015 waarnemend president. Vanaf 1 september 2017 zal hij werkzaam zijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Herman Bolt is al sinds mei 2013 staatsraad in buitengewone dienst bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Hij werkt sinds 1991 in de Rechtspraak. Herman Bolt begon bij de rechtbank Amsterdam. In 1994 stapte hij over naar de Centrale Raad van Beroep. Vanaf 2007 was Bolt daar bestuurder.

Uitspraken