Laden...

Verlenging vrijwillige fase digitaal procederen in civiele zaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Verlenging vrijwillige fase digitaal procederen in civiele zaken
Den Haag, 29 november 2016

De fase waarin op vrijwillige basis in civiele zaken digitaal kan worden geprocedeerd, wordt verlengd. De Raad voor de rechtspraak heeft dat in overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) besloten. Sinds enkele weken is het voor advocaten mogelijk bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland digitaal stukken in te dienen.

Leonard Böhmer, lid van de Algemene Raad van de NOvA, vindt het van cruciaal belang voor de advocatuur dat in de vrijwillige fase een groot volume aan testen en zaken wordt verwezenlijkt. ‘Op deze wijze kunnen kinderziekten uit het systeem worden gehaald. Wij doen dan ook een dringend beroep op de balie mee te doen aan de vrijwillige pilot in de arrondissementen Midden-Nederland en Gelderland en op de Rechtspraak de komende periode extra gefingeerde zaken door het systeem te leiden’, aldus Böhmer.

Gezamenlijke aanpak

Half januari bekijkt de Rechtspraak in overleg met de NOvA opnieuw of verplicht digitaal procederen in Gelderland en Midden-Nederland kan worden ingevoerd. De volgende stap is dan het verzoek voor een Koninklijk Besluit aan de minister van Veiligheid en Justitie. Wettelijk verplicht digitaal procederen in deze 2 regio’s zal dan op zijn vroegst in april 2017 een feit zijn.

Voorlichting

De afgelopen weken zijn er voorlichtingsbijeenkomsten gehouden om advocaten te informeren over digitaal procederen. Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomsten gaf ongeveer 60 procent van de advocaten aan te willen oefenen met het digitaal indienen van stukken. Tot nu toe zijn er echter nog geen zaken digitaal aangebracht. Wel wordt de komende periode getest met extra gefingeerde zaken.

Belemmeringen

Portefeuillehouder civiel van het moderniseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie en rechter Selinde Bokx-Boom denkt dat er een aantal belemmeringen is om digitaal te procederen in de vrijwillige fase. 2 partijen die een conflict  hebben, moeten het samen eens zijn de procedure digitaal te voeren en het nieuwe procesrecht toe te passen. ‘Wij beseffen dat dit een flinke stap is die we van advocaten en hun cliënten vragen. Maar we hopen dat zij deze stap toch kunnen maken’, zegt Bokx-Boom. 

Vervolgstappen

De Rechtspraak probeert de drempel voor vrijwillig digitaal procederen zo laag mogelijk te maken. Rechters die digitale zaken behandelen, is verzocht om tijdens de vrijwillige fase coulant om te gaan met termijnoverschrijdingen. Het Rechtspraak Servicecentrum is beschikbaar voor ondersteuning.

Uitspraken