Laden...

Vorig jaar weer minder strafzaken voor de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Vorig jaar weer minder strafzaken voor de rechter
Den Haag, 21 oktober 2019

Het aantal strafzaken (misdrijven) dat voor de rechter kwam is in 2018 gedaald naar 88 duizend. Een jaar eerder werd in ruim 93 duizend strafzaken een rechterlijk oordeel geveld. Dit blijkt uit de vandaag verschenen publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving 2018 (wodc.nl). De daling is in lijn met de al jaren teruglopende geregistreerde criminaliteit. In 2008 werden nog ruim 131 duizend strafzaken aan de rechter voorgelegd.


Aantal strafzaken

Geregistreerde criminaliteit

De politie registreerde vorig jaar 785.000 misdrijven. Dat is 6 procent minder dan een jaar eerder en 40 procent minder dan de 1,3 miljoen in 2008. Niet alle geregistreerde misdrijven leiden tot een rechtszaak, bijvoorbeeld omdat daders niet worden achterhaald of omdat het Openbaar Ministerie (OM) ze buiten de rechter om afhandelt. Een deel van de criminaliteit blijft buiten beeld omdat bijvoorbeeld mensen geen aangifte doen of omdat het gaat om zogenoemde slachtofferloze delicten als drugshandel.

Soorten straf

Bij ongeveer 9 op de 10 van de strafzaken sprak de rechter vorig jaar een schuldigverklaring uit. Bij 1 op de 10 volgde vrijspraak. Meer dan de helft van het totale aantal strafzaken (56 procent) die door de rechter zijn behandeld bestaat uit vermogensmisdrijven (bijvoorbeeld diefstal) en gewelds- en seksuele misdrijven. In 2018 werden er in totaal ruim 99 duizend straffen door de rechter opgelegd. De gevangenisstraf was de meest opgelegde hoofdstraf (34 duizend), gevolgd door de taakstraf (30 duizend) en geldboete (23 duizend).

(klik op de infographic voor groot)
Criminaliteit en rechtshandhaving wordt elk jaar gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en de Raad voor de rechtspraak.

Uitspraken