Laden...

Nalatenschappen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksBezoekinformatie > Centrale Balie > Nalatenschappen

Naar welke rechtbank moet ik gaan?

Voor het afhandelen van een nalatenschap gaat u naar de rechtbank in het arrondissement waar de overledene het laatst heeft gewoond.

Volgens artikel 4:190 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek is er geen termijn gebonden voor het verwerpen- dan wel aanvaarden van een nalatenschap voor erfgenamen die handelingsbekwaam zijn.

Dit houdt in dat voor erfgenamen die handelings-onbekwaam zijn, te weten minderjarigen en onder curatele gestelden, en die direct erfgenaam zijn een termijn hebben van 3 maanden, te rekenen vanaf het moment dat het bij hen bekend is geworden dat zij erfgenaam zijn.

Om deze machtiging voor het verwerpen van de nalatenschap te verkrijgen dient conform artikel 1:345 van het Burgerlijk Wetboek door de gezaghebbende over de minderjarige een verzoek tot machtiging te worden ingediend bij de kantonrechter in het arrondissement waar de minderjarige woonachtig is. Voor de onder curatele gestelde zal dit moeten worden gedaan door diens bewindvoerder.

Hieronder vindt u informatie over hoe de rechtbank Den Haag u kan helpen, als de overledene woonde in een gemeente in de buurt van Den Haag. Is dit niet het geval, dan moet u zijn bij een van de andere rechtbanken in Nederland. Als de overledene in het buitenland woonde, lees dan meer op de landelijke pagina Afwikkeling buitenlandse erfenis.

Wat is beneficiair aanvaarden?

Bij beneficiair aanvaarden van een nalatenschap worden eventuele schulden betaald uit de opbrengst van de erfenis. De schulden vervallen als de opbrengst van de erfenis niet groot genoeg is. Mocht er nog geld overblijven nadat de schulden zijn betaald, dan gaat dat alsnog naar de erfgenamen.

Wat is het verwerpen van een nalatenschap?

Een nalatenschap is het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn overlijden achterlaat. Wanneer een erfgenaam besluit de erfenis niet te accepteren en er afstand van doet, dan spreekt men van het verwerpen van een nalatenschap. Als mensen gaan verwerpen, moeten hun nabestaanden ook weer verwerpen.

Wat moet ik doen als nabestaande?

Een nalatenschap dient te worden aanvaard bij de rechtbank in het arrondissement waar de overledene laatst heeft gewoond. Ditzelfde geldt ook voor het verwerpen van een nalatenschap.

U kunt het schriftelijk regelen of u kunt langsgaan bij de Centrale Balie van de rechtbank Den Haag. Bij de Centrale Balie betaalt u met PIN of contant. Als u het schriftelijk doet, krijgt u achteraf een nota.

 

Wat heeft u nodig?

  • Een kopie van de overlijdensakte.
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
  • Een ingevulde en ondertekende volmacht. U kunt de formulieren downloaden (zie hieronder). Meerdere erfgenamen kunnen middels eenzelfde akte een nalatenschap beneficiair aanvaarden.
  • Verklaring nalatenschap meerderjarigen
  • Verklaring nalatenschap minderjarigen of nader te noemen rechthebbenden
  • Verwerping nalatenschap namens minderjarige

Bij aanvaarding van een nalatenschap door een minderjarige hoeft geen toestemming te worden verleend door een kantonrechter.

Bij verwerpen van nalatenschappen geldt het volgende:

Bij minderjarigen en personen die onder curatele staan, dient de voogd(es) of ouder/curator vooraf eerst toestemming te vragen van de kantonrechter bij het kantongerecht in de woonplaats van de voogd(es)/ouder/curator. De originele beschikking van deze toestemming moet bij de verwerping worden overgelegd.

 

Schriftelijk indienen

Als u het schriftelijk wilt indienen, kunt u uw verzoek ook met bijbehorende formulieren sturen aan Rechtbank Den Haag, t.a.v. boedelregister, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit geldt alleen als de overledene woonde in een gemeente in het werk- en rechtsgebied Den Haag. Is dit niet het geval, dan moet u zich richten tot een van de rechtbanken in de rest van Nederland.