Laden...

Centrale Balie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Loketfunctie rechtbank tijdelijk gesloten vanwege het coronavirus

Vanwege het coronavirus (COVID-19) is de Centrale Informatiebalie bij rechtbank Den Haag sinds dinsdag 17 maart gesloten. De werkzaamheden van de Centrale Informatiebalie gaan zoveel als mogelijk wel door, maar alleen per post, telefonisch en/of per e-mail. Heeft u vragen, neem dan via onderstaande contactgegevens contact met ons op.

Waar kunt u na sluiting van de Centrale Informatiebalie terecht?

 • Apostille en legalisatie  | u kunt uw aanvraag per post opsturen naar de Centrale Balie. De afgehandelde aanvraag zullen wij aangetekend per post aan u retourneren. Houdt u er wel rekening mee dat de verwerking van uw aanvraag minimaal 2 werkdagen zal bedragen.
 • Ouderlijk gezag | via www.rechtspraak.nl. U heeft wel uw DigiD nodig.
 • Inname post | via de brievenbus. Aan koeriers wordt gevraagd om hun post af te geven bij de personeelsingang op de Prins Clauslaan 20, dus niet via de hoofdingang. De koerier meldt zich en legt de poststukken neer vóór het beveiligingsloket. Een postmedewerker zal vanachter het loket voor ontvangst een stempel zetten of tekenen. We gebruiken geen digitale apparaten meer om te tekenen voor ontvangst.
 • Rijbewijzen | voor het inleveren en ophalen van uw rijbewijs vragen wij u contact op te nemen met het Openbaar Ministerie, telefoonnummer 088-699 13 00.
 • Kasbetalingen | voor apostilles en legalisaties zal een nota verzonden worden. Ook overige griffiegelden via een bankbetaling aan het LDCR (bedrijven hebben meestal een rekening courant).
 • Instellen hoger beroep en cassatie | dit kan per post, per e-mail of per fax naar de betreffende afdeling (volmacht geven aan een medewerker).
 • verzet | stuur uw verzetschrift per post naar het adres vermeld in de strafbeschikking.
 • Algemene voorwaarden | deze kunnen per post en e-mail aangevraagd of gedeponeerd worden.
 • Echtscheidingsbeschikking opvragen | dit afschrift is schriftelijk aan te vragen per post of fax.
 • Non-appèl verklaring | aanvraag per post naar de administratie.
 • Non-failliet verklaring | aanvraag per post naar de administratie.
 • Nalatenschappen | per post naar de administratie.  
 • Huwelijkse voorwaarden | per post naar de administratie.
 • Eigen aangifte faillissement | per post naar de administratie.
 • Tolkenbureau | afgetekende tolkenoproepen per post of mail naar het Tolken- en Vertaalbureau.
 • Erfrechtverzoeken | per post naar de administratie.
 • Uittreksel uit het gezagsregister | aanvragen per mail, per post of per DigiD.
 • Deurwaardersexploten | exploten kunnen in een gesloten envelop worden aangeboden via de brievenbus.
 • Togaverhuur | dit is momenteel niet mogelijk.
 • Inzagekamer | Met ingang van 15 juni 2020 is de inzagekamer op afspraak beperkt toegankelijk voor bezoekers (inzage justitiële documentatie, dossiers en dagvaardingen kort geding voor journalisten). Men dient hiervoor telefonisch een afspraak te maken via telefoonnummer: 088-361 20 12.

Het e-mailadres van de Centrale Informatiebalie van Rechtbank Den Haag is: CBLoket.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Het postadres van de Centrale Informatiebalie van rechtbank Den Haag is:
Rechtbank Den Haag, Centrale Balie
Postbus 20302
2500 EH Den Haag