Laden...

Een klacht indienen bij de Rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Contact > U heeft een klacht

Waarover kunt u een klacht indienen?

Als u vindt dat u niet goed behandeld bent door een medewerker of rechter van een rechtbank, het gerechtshof, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) of de Centrale Raad van Beroep (CRvB), kunt u daarover een klacht indienen. Hieronder leest u welke klachten we behandelen en wat er gebeurt nadat u uw klacht heeft ingediend.

Klachten die we behandelen

We behandelen klachten die bijvoorbeeld gaan over:

 • de manier waarop het gerecht u heeft aangesproken;
 • fouten in de administratie die door het gerecht zijn gemaakt;
 • informatie die niet klopt, niet compleet is, of te laat aan u gegeven is;
 • de toegankelijkheid van het gerechtsgebouw.
U kunt digitaal of per brief een klacht indienen.

Klachten die we niet behandelen

Rechters zijn onafhankelijk. Daarom mag het bestuur van de rechtbank geen oordeel geven over beslissingen die door rechters worden genomen. We behandelen dus geen klachten die bijvoorbeeld gaan over:

 • de uitspraak van de rechter in uw zaak;
 • de aanhouding (uitstel) van uw zaak;
 • wie bij de zitting aanwezig mochten zijn;
 • de inhoud van het proces-verbaal van de zitting.

Sommige klachten hoeven niet door het gerecht behandeld te worden. Dat zijn bijvoorbeeld klachten die gaan over iets dat langer dan een jaar geleden is gebeurd. Ook klachten waarop al eerder is gereageerd, hoeven niet opnieuw behandeld te worden.

Hoe dient u een klacht in?

Digitaal klachtenformulier

U kunt uw klacht indienen via het digitale klachtenformulier op onze website.

Digitaal klacht indienen

Klachtenbrief

U kunt ook zelf een brief schrijven. In uw brief zet u in elk geval:

 • over wie of welke afdeling de klacht gaat;
 • het nummer van uw zaak of procedure (als dat er is);
 • waarom u een klacht indient: wat er precies is gebeurd en wanneer;
 • uw naam, adres en contactgegevens.
U kunt ook kopieën meesturen van documenten die uw klacht ondersteunen. Stuur de brief naar het gerecht waar de klacht over gaat.

Hoe behandelen we uw klacht?

Nadat het gerecht uw klacht heeft ontvangen, krijgt u een bevestiging. U krijgt dan ook meer informatie over de klachtenprocedure toegestuurd. Als we uw klacht niet inhoudelijk behandelen, laten we het u snel weten.

Niet eens met de beslissing van de rechter?

Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechter in uw zaak, zijn er andere manieren om dit te uiten. Wilt u advies over uw mogelijkheden? Neem dan contact op met een advocaat, een andere rechtsbijstandverlener of bezoek de pagina over juridisch advies.

Klachtenregeling

Niet alle regels uit de klachtenregeling staan hier vermeld. Lees de klachtenregeling zelf voor alle details. Bij verschillen tussen deze tekst en de klachtenregeling, geldt de officiële klachtenregeling.

 

Kunt u zich na de afhandeling van de klacht nog tot een andere instantie wenden?

 Indien u zich niet kunt vinden in de afhandeling van uw klacht door het gerechtsbestuur (de ‘interne’ klachtprocedure) kunt u daarover in beginsel een klacht indienen bij een ‘externe’ instantie. 

Voor klachten over medewerkers van de rechtbank kunt u zich tot de Nationale Ombudsman wenden. Voor klachten over rechters kunt u zich wenden tot de (procureur-generaal bij de) Hoge Raad.

 

Klachten over andere personen en instanties

U heeft een klacht over:

>Alles uitklappen