Laden...

Wijkrechtspraak Den Haag Zuidwest

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Regels en procedures > Wijkrechtspraak Den Haag Zuidwest

Wijkrechtspraak in het kort

Bij wijkrechtspraak is bij de behandeling van de zaak extra tijd en aandacht voor het vinden van oplossingen voor de verschillende problemen die spelen in iemands leven. Het kan gaan om strafbare feiten, maar ook om schulden, schoolverzuim, verslaving of andere problemen. 

In geval van strafzaken werken verschillende organisaties samen, zoals het zorg- en veiligheidshuis, schuldhulpverlening, politie, 3RO, Raad voor de Kinderbescherming
en gemeente. Zij bespreken in het bijzijn van de advocaat van de verdachte iemands persoonlijke situatie en komen met een advies voor de rechter over mogelijke oplossingen voor alle problemen.

Want met alleen het opleggen van een straf of een veroordeling tot betaling verdwijnen de problemen die iemand heeft niet. Sterker nog, problemen kunnen zelfs groter worden. Wijkrechtspraak is erop gericht te komen tot duurzame oplossingen, zodat mensen hun leven op de rit krijgen en nieuwe problemen worden voorkomen.

Wijkrechtspraak

Het doel van wijkrechtspraak

In wijkrechtspraak stimuleren we mensen om hun leven op orde te brengen, aan herstel te werken voor zichzelf en de buurt, het eventuele slachtoffer onder ogen te komen, een daginvulling te zoeken en bijvoorbeeld iets te doen aan mogelijke schulden of andere problemen. Er kunnen ook afspraken worden gemaakt over het herstellen van relaties, het betalen van een vergoeding van eventuele schade aan een slachtoffer of over mediation of buurtbemiddeling.

Waar vindt wijkrechtspraak plaats?

Wijkrechtspraak is rechtspraak dichtbij huis. 

Zittingen vinden plaats in wijkcentrum Moerwijk aan de Aagje Dekenlaan 51 in Den Haag. 

Buurtbewoners kunnen op deze locatie ook terecht voor hulp en ondersteuning bij hulpvragen, maar bijvoorbeeld ook voor taallessen, naailessen en sportactiviteiten.

Waarom Den Haag Zuidwest?

Project Wijkrechtspraak is onderdeel van het programma Preventie met Gezag. Dit programma is gericht op het voorkomen dat jongeren in Den Haag Zuidwest toetreden of doorgroeien in de (ondermijnende) criminaliteit. Om zo de veiligheid en leefbaarheid in Den Haag Zuidwest te vergroten. Daarvoor is een aanpak nodig op het snijvlak van preventie én gezag: perspectief bieden én grenzen stellen. Het programma biedt daarom een structurele aanpak om het perspectief en de weerbaarheid van jongeren en gezinnen te vergroten, om beter te signaleren en om effectiever in te grijpen. Met integrale en systeemgerichte maatregelen die aansluiten bij de drijfveren van deze doelgroep en met stevige samenwerking in de keten. Zodat we kansen bieden waar mogelijk, en we snel en zichtbaar grenzen stellen waar nodig.

Welke zaken behandelen we?

 • Enkelvoudige strafzaken (zogenoemde politierechterzaken)
 • Overtredingen van de Leerplichtwet
 • Incassozaken, met name op het gebied van zorg, huur en energie
 • Overige zaken waarin multiproblematiek van een persoon (of een gezin) aan de orde is

Voor wie is wijkrechtspraak?

 • De betrokkene woont in Den Haag Zuidwest (Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust)
 • Er is een vermoeden van multiproblematiek bij de betrokkene en/of het gezin
 • De betrokkene wil zelf meewerken en geeft in geval van een strafzaak toestemming voor het delen van informatie
 • Bij een minderjarige geven de ouders toestemming voor deelname aan en het delen van informatie voor de wijkrechtspraak

Zo werkt wijkrechtspraak

 • In het kader van (jeugd)strafzaken en leerplichtzaken kan de officier van justitie besluiten dat iemand baat heeft bij wijkrechtspraak. Bij incassozaken draagt bijvoorbeeld de woningcorporatie de zaak aan bij de wijkrechtspraak. Ook advocaten en sociaal raadslieden kunnen een verzoek doen de zaak in de wijkrechtbank te behandelen.
 • Voorwaarde voor wijkrechtspraak is dat de betrokkene bereid is mee te werken aan hulpverlening.
 • Voorafgaand aan een rechtszaak bespreken hulpverleners de problemen van de betrokkene en kijken zij naar oplossingen.
 • De hulpverleners adviseren de rechter over een aanpak voor de problematiek.
 • Tijdens de zitting bespreekt de rechter met degene die op zitting moet komen diens persoonlijke situatie en de verschillende problemen.
 • De rechter doet niet alleen juridisch uitspraak, maar houdt in de uitspraak ook rekening met afspraken met de betrokkene en de hulpverlening over de aanpak van de problemen.
 • Het doel is dat de betrokkene, met ondersteuning van hulpverlening, aan de slag gaat met zijn of haar problemen. Zodat hij of zij deze fout niet meer maakt en er geen andere problemen ontstaan.

Samenwerking

In de wijkrechtspraak werkt de rechtbank Den Haag samen met de gemeente Den Haag, het Openbaar Ministerie, de politie, advocatuur, reclassering, maatschappelijk werk, welzijnswerk en jongerenwerk, woningcorporaties, zorgverzekeraars, sociaal raadslieden en gemeentelijke diensten, Zorg- en Veiligheidshuis, Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en de GGZ. Ook verschillende andere hulporganisaties doen mee.