Laden...

Alle bezwaarmakers tunnel A12-De Klomp moeten boete betalen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Alle bezwaarmakers tunnel A12-De Klomp moeten boete betalen
Arnhem , 28 augustus 2015

De kantonrechter behandelde op vrijdag 28 augustus 2015 36 zaken van mensen die door de tunnel aan de Veenendaalse Weg te De Klomp zouden zijn gereden. Die tunnel is afgesloten voor motorrijtuigen en toch door de tunnel rijden levert een boete op van 90 euro. In alle 36 zaken gaf de kantonrechter de bezwaarmakers ongelijk. Zij moeten de boete die zij hadden gekregen, doordat zij de afsluiting negeerden, betalen. De tunnel is sinds eind 2012 taboe voor motorvoertuigen en vele bestuurders van deze voertuigen negeerden de afsluiting.

Bezwaren

In vrijwel alle gevallen gaven de bezwaarmakers aan per ongeluk de afsluiting te hebben genegeerd. De bezwaarmakers voerden diverse redenen aan waarom zij toch van de tunnel gebruik maakten. De meest voorkomende bezwaren waren:
- Borden niet gezien;
- Borden waren onduidelijk;
- Borden wel gezien, maar geen mogelijkheid om te draaien;
- Borden wel gezien en gedraaid, maar toch nog geflitst;
- Navigatie gaf aan dat de route door de tunnel ging.

Beoordeling

De kantonrechter stelt in dit soort zaken eerst vast of inderdaad door de tunnel is gereden. Zo ja, dan betekent dat dat een overtreding is begaan en dat de boete in beginsel terecht is opgelegd. Of die overtreding per ongeluk of met opzet is begaan, maakt daarbij niet uit. Vervolgens bekijkt de kantonrechter of er sprake is van zulke bijzondere omstandigheden dat het bedrag van de boete gematigd zou moeten worden. Van zulke bijzondere omstandigheden is in het recht niet snel sprake. Ook in de gevallen die op 28 augustus 2015 op zitting zijn behandeld zijn deze bijzondere omstandigheden niet aangenomen.
De kantonrechter heeft naar aanleiding van alle bezwaren veel foto’s (van verschillende tijdsperioden) bekeken van de situatie ter plaatste en heeft geoordeeld dat de situatie na 5 april 2013 voor het verkeer voldoende duidelijk moet zijn geweest. Er zijn toen grote tekstkarren geplaatst waarop het verbod om door te rijden stond vermeld. Aansluitend zijn grotere, fluorescerende verbodsborden naast de tunnel geplaatst en zijn eerder op de route borden met een vooraankondiging geplaatst. Omdat voldoende duidelijkheid bestond na 5 april 2013 betekent dat dat er geen aanleiding was om de boete te matigen.
 

Bebording aangepast

Voor de kantonrechter was dit de vierde, zgn. Mulder-zitting, waarin bestuurders bezwaar maakten tegen hun boete. Omwonenden vinden de afsluiting onterecht en hebben daar grote moeite mee. De gemeente heeft de afsluiting via bord, zgn. art 2.12 bord van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) aangegeven. In de loop van de tijd heeft de gemeente de bebording steeds nadrukkelijker aan de verkeersdeelnemers duidelijk gemaakt, toch blijkt een grote groep motorvoertuigenbestuurders toch nog door de tunnel te rijden.

Hoger beroep

In eerdere zaken die al door de kantonrechter zijn beoordeeld, is hoger beroep ingesteld. Inmiddels is er een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden waarin ook is bepaald dat vanaf april 2013 het voor weggebruikers voldoende duidelijk moest zijn dat motorvoertuigen niet door de tunnel mochten rijden.

Uitspraken