Laden...

Deskundige nodig in kunstzaak (tussenvonnis)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Deskundige nodig in kunstzaak (tussenvonnis)
Arnhem, 04 oktober 2023

Rechtbank wijst in de civiele zaak tussen Woerdenaar enerzijds en zijn ex-partner, ex-zakenpartner en de kunstenaars anderzijds een tussenvonnis. Om vast te stellen of sprake is van onrechtmatig handelen vindt de rechtbank dat deskundigenonderzoek nodig is. 

Illustratieve afbeelding

In deze zaak stelt de man dat gedaagden onrechtmatig handelden door kunst bij hem weg te nemen. Hij vordert daarom schadevergoeding. Hij stelt dat hij op 5 mei 2022 door gedaagden is overvallen in zijn woning te Woerden. De gedaagden vinden niet dat zij zich op 5 mei 2022 schuldig hebben gemaakt aan een overval. De kunstenaars hebben alleen kunstwerken opgehaald die hun eigendom zijn. 

Eigendomsrecht

De rechtbank stelt vast dat de kunstenaars op 5 mei 2022 in elk geval door hen gemaakte kunstwerken die in de woning van de man aanwezig waren, uit die woning hebben gehaald. De vraag is echter wie eigenaar van deze kunstwerken was. Deze vraag is relevant voor de beoordeling of sprake is van een inbreuk op een eigendomsrecht. Daarvan moet sprake zijn. Alleen dan kan de rechter  een schadevergoedingsvordering op grond van onrechtmatig handelen toewijzen.  

Is de handtekening echt?

De man heeft een document in de procedure gebracht waaruit volgens hem blijkt dat een kunstenaar (die ook 1 van de gedaagde partijen in deze procedure is) alle rechten op alle door hem vervaardigde en nog te vervaardigen kunst aan de man heeft overgedragen. Dit betekent volgens de man dat de door die kunstenaar gemaakte kunstwerken van de man zijn. Onder dit document staat een handtekening die volgens van de man van de kunstenaar is. De kunstenaar ontkent dit.

Om de echtheid van de handtekening vast te stellen, benoemt de rechtbank een deskundige. Uitspraken