Laden...

Gemeente West Maas en Waal mag kosten op dierenverhuurbedrijf verhalen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Gemeente West Maas en Waal mag kosten op dierenverhuurbedrijf verhalen
Arnhem, 17 mei 2023

De voorlopige voorzieningenrechter oordeelt dat de Gemeente West Maas en Waal de kosten van het ongedaan maken van een illegale situatie mag verhalen op een dierenverhuurbedrijf uit deze gemeente. 

Op 12 oktober 2022 legde de gemeente een last onder bestuursdwang op voor een aantal illegale bouwwerken en een illegale opslag. Het dierenverhuurbedrijf heeft aan deze last niet voldaan. Op 31 januari en 1 februari 2023 maakte de gemeente daarom zelf een einde aan de illegale situatie. De kosten - ruim 60 duizend euro – verhaalt de gemeente op het dierenverhuurbedrijf. Het dierenverhuurbedrijf maakt hier bezwaar tegen. Daarbij wilde het bedrijf de goederen die zijn meegenomen voor opslag elders per direct terug hebben. 

Uitvoering bestuursdwang niet onrechtmatig

Volgens het verhuurbedrijf was de bestuursdwang onrechtmatig. Zo vroeg de eigenaar vanwege persoonlijke omstandigheden meerdere keren om verlenging van de begunstigingstermijn. De gemeente gaf aan dat zij het bedrijf verschillende mogelijkheden hebben gegeven een einde te maken aan de illegale situatie. Daarbij hield ze ook rekening met de persoonlijke omstandigheden. 

In deze zaak kan niet meer aan de orde komen of het bestuursdwangbesluit onrechtmatig was. Eiser had bezwaar kunnen maken tegen dat besluit. De voorzieningenrechter beoordeelt wel of de uitvoering van dat besluit onrechtmatig was. Die vraag beantwoordt de rechter ontkennend: er was geen sprake van een onrechtmatige uitvoering van het bestuursdwangbesluit. Volgens de rechter is er ook geen sprake van bijzondere omstandigheden, waardoor de kosten niet voor rekening van het dierenverhuurbedrijf zou moeten komen. De gemeente mag de kosten verhalen op het dierenverhuurbedrijf. 

Verkoop van in beslaggenomen goederen

Bij de uitvoering van bestuursdwang zijn de goederen en eigendommen van het verhuurbedrijf meegevoerd en opgeslagen bij een bedrijf in Wijchen. De gemeente wil de goederen verkopen, weggeven of vernietigen. Het dierenverhuurbedrijf vraagt aan de voorzieningenrechter om de gemeente te verbieden de goederen te verkopen. Zij hebben inmiddels een vervangende locatie voor de opgeslagen goederen gevonden, zodat van illegale opslag volgens hen geen sprake is.  

Volgens de voorzieningenrechter is het overdragen, verkopen of vernietigen van een zaak privaatrechtelijk of feitelijk handelen. Dit verzoek kan daarom niet bij de bestuursrechter aan de orde komen. De voorzieningenrechter doet dus geen uitspraak over de opgeslagen goederen. 

Uitspraken