Laden...

Kort geding niet geschikt voor oplossen burenruzie over dak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Kort geding niet geschikt voor oplossen burenruzie over dak
Arnhem, 01 februari 2019

De kortgedingrechter wijst het verzoek van buurman X af waarin hij eist dat buurman Y het dak moet herstellen in de staat zoals hijzelf deze na de verhoging van zijn schuur had aangepast. Omdat er in een kortgeding geen bewijslevering plaatsvindt, kan de rechter de precieze plaats van de scheidsmuur niet vaststellen.  Alleen een bodemprocedure kan hierover duidelijkheid geven.

Illustratieve foto

Partijen zijn buren. Zij hebben al lang een geschil over de scheidsmuur tussen hun achtertuinen. Daarover zijn ze ook al eerder bij de rechter geweest. Dit keer zitten ze tegenover elkaar in een kort geding met een geschil over de vraag of de ene buurman werkzaamheden op zijn eigen dak of op het dak van de andere buurman heeft uitgevoerd.

Gat in dak

In de achtertuin van de eiser, buurman X, staat een schuur. In de achtertuin van gedaagde, buurman Y, staat een appartement dat door hem wordt verhuurd. De schuur en het appartement worden gescheiden door 1 muur. Buurman X heeft in verband met de verhoging van zijn schuur werkzaamheden aan het dak uitgevoerd. Buurman Y heeft die werkzaamheden ongedaan gemaakt en zelf werkzaamheden aan het dak uitgevoerd. Daarbij heeft hij ook een gat in het dak gemaakt voor de waterafvoer. Hierdoor komt het water van het dak in de schuur van buurman X terecht.

Spelen eigen rechter

Buurman X vordert in kort geding dat buurman Y het dak moet herstellen in de staat zoals hij het dak na de verhoging van zijn schuur had aangepast. Volgens Buurman Y voerde buurman X die werkzaamheden zonder zijn toestemming aan zijn deel van het dak uit. Door die werkzaamheden ontstond lekkage in het door hem verhuurde appartement. Volgens buurman Y stelde hij buurman X in de gelegenheid om het dak te herstellen, maar daarop volgde geen reactie. Buurman Y stelde dat hij daarom bevoegd was om zelf de werkzaamheden van buurman X weer ongedaan te maken. Beide partijen beschuldigen elkaar voor het spelen van eigen rechter.

Geen bewijslevering

Om tot een oordeel te komen in dit geschil, is van belang dat vaststaat waar de scheidsmuur tussen de schuur en het appartement precies staat. Anders kan de rechtbank niet beoordelen of de ene buurman werkzaamheden op het dak van de andere buurman of op zijn eigen dak heeft verricht. De rechter heeft dat niet kunnen vaststellen, omdat er in kort geding geen bewijslevering plaatsvindt. De rechter oordeelt dat over de precieze plaats van de scheidingsmuur alleen in een bodemprocedure uitsluitsel kan worden gegeven. In de tussentijd moet buurman X voor de wateroverlast in zijn schuur zelf een (nood)voorziening treffen. In een eventuele bodemprocedure kan hij de kosten daarvan mogelijk verhalen op buurman Y.
De vorderingen in kort geding van buurman X zijn om deze redenen afgewezen.

Uitspraken