Laden...

Militaire kamer spreekt 5 (ex-)militairen vrij van 'misstanden' Oranjekazerne Schaarsbergen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Militaire kamer spreekt 5 (ex-)militairen vrij van 'misstanden' Oranjekazerne Schaarsbergen
Arnhem, 22 juli 2019

De militaire kamer spreekt 5 (ex-)militairen vrij van alle ten laste gelegde feiten die zij in 2013 zouden hebben begaan op of vanaf de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Ondanks aanwijzingen dat er toentertijd zich misstanden hebben voorgedaan, is er te weinig bewijs dat deze militairen daaraan hebben deelgenomen. 

De mannen werden onder andere verdacht van mishandeling, bedreiging en militaire aanranding op de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Uit de inhoud van het dossier, en in het bijzonder de rapportages van enkele onderzoekscommissies, komt een beeld naar voren dat zich in 2013 inderdaad misstanden hebben voorgedaan op de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Dat beeld sluit niet alleen aan bij de verklaringen van de 3 aangevers, maar ook bij verklaringen van militairen die als verdachte of als getuige zijn gehoord.

Schadelijk en onacceptabel

De militaire kamer merkt daarover op dat de in die rapportages beschreven - wellicht grappig bedoelde - gedragingen in werkelijkheid militaire en commune strafbare feiten betreffen, zoals mishandeling, militaire aanranding, bedreiging en belediging. Ook het blijkbaar vaker voorkomende zogenaamde 3-man tillen levert een militair misdrijf op, zoals de militaire kamer al eerder heeft geoordeeld. Dergelijke gedragingen zijn schadelijk voor de getroffenen en zijn onacceptabel, zeker binnen de krijgsmacht.
Ten overvloede merkt de militaire kamer op dat verschillende van de beschreven gedragingen ook in strijd zijn met de Wet Militair Tuchtrecht.

Overtuiging dat gedragingen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden

Als strafrechter heeft de militaire kamer tot taak om te beoordelen of de verdachte (ex-)militairen schuldig zijn aan de feiten zoals die zijn ten laste gelegd. Op grond van het dossier en het onderzoek op zitting heeft de militaire kamer wel de overtuiging dat soortgelijke gedragingen als beschreven in de tenlastelegging daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Ook kan de militaire kamer niet uitsluiten dat de aangevers daarvan de dupe zijn geworden tijdens hun diensttijd bij de krijgsmacht.

Te veel twijfels

Maar de militaire kamer heeft te veel twijfels of die gedragingen ook door deze verdachten zijn begaan in de ten laste gelegde periode. Want bij uitvoerige bestudering van de inhoud van de bewijsmiddelen blijken er te veel onwaarschijnlijkheden en tegenstrijdigheden in en tussen alle verklaringen te bestaan. Daarnaast is er geen forensisch-technisch bewijs. Het is hierdoor onvoldoende duidelijk welke personen, waar en wanneer, wat precies hebben gedaan. Door het lange tijdsverloop beschouwt de militaire kamer dit alles overigens ook goed verklaarbaar.

Vrijspraak

Volgens de officieren van justitie konden de feiten waarvan de mannen werden verdacht bewezen worden. Zij eisten daarom taakstraffen, variërend van 40 uur tot 240 uur.  Maar bij twijfel aan de schuld van verdachten behoort de strafrechter vrij te spreken. De militaire kamer spreekt alle verdachten dan ook vrij van alle feiten waaraan zij zich schuldig zouden hebben gemaakt.

Uitspraken