Motivering vonnis RMS tegen Orpheus

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Motivering vonnis RMS tegen Orpheus
Zutphen, 24 april 2019

Theater en Congrescentrum Orpheus uit Apeldoorn moet de Republiek Maluku Seletan (RMS) toelaten op 25 april 2019, zodat RMS daar de jaarlijkse herdenking kan organiseren. Mocht Orpheus deze beslissing niet nakomen, dan moet het theater een dwangsom betalen. Dat bepaalde de kortgedingrechter vrijdag 19 april 2019 in een kop-staartvonnis.

Voorwaarden

Orpheus had op 8 februari 2019 aan RMS laten weten dat er uiterlijk op 15 februari 2019 aan een aantal voorwaarden moest zijn voldaan. Als er niet aan deze voorwaarden was voldaan, dan kon RMS volgens Orpheus niet meer terecht voor de jaarlijkse herdenking in 2019.

Beveiliging evenement

Eén van de voorwaarden hield in dat RMS zwart-op-wit moest bevestigen dat zij de beveiliging van het evenement op orde had. Aan deze voorwaarde heeft RMS niet op tijd voldaan. Na het verstrijken van de door Orpheus gestelde termijn bevestigde RMS alsnog dat zij de beveiliging op orde had. Toch hield Orpheus zich vast aan het standpunt dat RMS te laat was en dat de jaarlijkse herdenking in 2019 niet meer bij hem kon plaatsvinden.

Redelijkheid en billijkheid

De kortgedingrechter oordeelt dat het beroep van Orpheus op het niet-tijdig voldoen aan de gestelde voorwaarden onaanvaardbaar is. Dit volgt uit de maatstaven van de redelijkheid en billijkheid, aldus de kortgedingrechter. De jaarlijkse herdenking vindt namelijk al sinds 2009 in Orpheus plaats. In 2019 zou dit voor de 10e keer gebeuren. Het klopt dat de jaarlijkse herdenking niet steeds vlekkeloos is verlopen, maar van grote beveiligingsproblemen is geen sprake geweest. Voor de Molukse gemeenschap is de jaarlijkse herdenking bovendien een belangrijke gebeurtenis. Ook heeft RMS na het kort geding van afgelopen donderdag een verklaring aan de rechter gestuurd van het beveiligingsbedrijf dat de verantwoordelijkheid en coördinatie van de beveiliging op zich neemt. Uit die verklaring blijkt klip en klaar dat RMS de beveiliging op orde heeft en dat dit voldoet aan de wettelijke vereisten voor particuliere beveiliging. 

Personeel inhuren

Orpheus heeft nog aangevoerd dat de logistieke operatie die nodig is voor het evenement meer tijd kost. Dit vindt de kortgedingrechter geen terecht argument. Orpheus werkt immers met oproepkrachten. De kortgedingrechter ziet niet in waarom Orpheus geen personeel kan inhuren voor het evenement. Bovendien heeft RMS al veel voorbereiding getroffen. Volgens de kortgedingrechter wegen de belangen van RMS op dit punt zwaarder dan de belangen van Orpheus.

Dwangsom van 250.000 euro

Verder heeft de kortgedingrechter bepaald dat Orpheus een dwangsom van 250.000 euro aan RMS moet betalen als de jaarlijkse herdenking op 25 april 2019 niet doorgaat. De reden daarvoor is dat Orpheus tijdens het kort geding openlijk in twijfel trok of hij wel aan het vonnis zal voldoen. 

Uitspraken

Meest gelezen berichten