Laden...

Opnieuw geldboetes en vrijspraak voor overtreden coronamaatregelen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Opnieuw geldboetes en vrijspraak voor overtreden coronamaatregelen
Arnhem, 20 oktober 2020

De kantonrechter heeft uitspraak gedaan in 18 zaken waarin een boete was opgelegd voor het overtreden van de coronamaatregelen en waartegen verzet was ingesteld. In de meeste zaken legt de kantonrechter geldboetes van 95 euro op. Ook volgt een aantal vrijspraken.

Nadat de kantonrechter op 7 oktober 2020 uitspraak deed in de eerste reeks verzetszaken, stond op 16 oktober 2020 een nieuwe reeks op de rol. In vrijwel alle zaken was sprake van een blanco strafblad en werd geklaagd over de hoogte van de standaardboete van 390 euro. Met daarbij als gevolg een aantekening op het strafblad en het daardoor niet krijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Geldboetes verlaagd

In de nieuwe Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 is een verlaging voor 1,5 meterzaken naar  95 euro opgenomen. Deze wet is aangenomen door de Tweede Kamer maar moet nog door de Eerste Kamer.
Tijdens de zitting van 16 oktober vorderde de officier van justitie in 19 zaken de bij strafbeschikking opgelegde geldboetes te verlagen van 390 euro naar 95 euro. De kantonrechter sluit aan bij de wetgever en legt in de zaken waar hij tot een veroordeling komt een geldboete van 95 euro op. Deze boete komt automatisch niet op het strafblad omdat die lager is dan 100 euro en heeft dus geen gevolgen voor de VOG.

Vrijspraken

In een aantal zaken spreekt de kantonrechter de verdachten vrij, omdat geen sprake was van een verboden openbare samenkomst. Daarnaast was in een aantal zaken door de verbalisanten onvoldoende beschreven dat niet aan de 1,5 meterregel was voldaan

Verweren

De kantonrechter verwerpt meerdere verweren, zoals dat eerst gewaarschuwd had moeten worden voordat een bekeuring volgt. Ook het verweer dat onbekend zou zijn dat de 1,5 meterregel ook in de auto zou gelden, slaagt niet. Niet blijkt dat in de noodverordening tijdens de begaande overtredingen een uitzondering was gemaakt op deze regel. Verder kan een eventuele onbekendheid met een strafbepaling niet tot geen sanctie bij overtredingen leiden.

In de meerderheid van de zaken ging een beroep op het gelijkheidsbeginsel niet op.
In 2 zaken is aangevoerd dat niet iedereen van een groep in een auto of op een bankje een boete had gekregen. Dat is niet door de officier van justitie bestreden. De reden waarom niet iedereen een boete kreeg, is niet duidelijk geworden. In die zaken komt de kantonrechter tot een schuldigverklaring zonder strafoplegging. Het is namelijk voor de betrokkenen onbegrijpelijk dat zij wel en die andere personen geen bekeuring hebben gekregen, terwijl naar het zich laat aanzien sprake is van exact dezelfde situatie.

Omdat de kantonrechter mondeling uitspraak heeft gedaan, zijn de motivering en zijn beslissingen via dit voorleesvonnis (pdf, 103,4 KB) terug te lezen.

Uitspraken