Laden...

Rechtbank stelt prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over het weigeren van een gemachtigde

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Rechtbank stelt prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over het weigeren van een gemachtigde
Arnhem, 06 augustus 2020

De rechtbank wil een gemachtigde in belastingzaken voor een bepaalde periode weigeren omdat hij beledigende, smadelijke en bedreigende taal gebruikt in de processtukken. Anders dan in het civiele recht, is in het bestuursrecht niet expliciet opgenomen dat een gemachtigde voor een bepaalde tijd kan worden geweigerd. De rechtbank stelt daarom aan de Hoge Raad de vraag of de bestuursrechter dit kan doen.

Een partij kan zich in een procedure bij de bestuursrechter laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Als tegen een persoon ernstige bezwaren bestaan, dan kan de bestuursrechter deze persoon als gemachtigde weigeren.

Meerdere keren gewaarschuwd

De gemachtigde voert vele procedures op het gebied van de Belasting van personenauto's en motorrijwielen. De gemachtigde maakt in de processtukken gebruik van beledigend, smadelijk, intimiderend en dreigend taalgebruik over ambtenaren van de Belastingdienst, rechters en rechterlijke colleges. De gemachtigde is hiervoor meerdere malen gewaarschuwd en in bepaalde zaken ook geweigerd. Tot een verbetering van het gedrag van de gemachtigde heeft dit niet geleid.

Weigeren van gemachtigde

In een nieuwe zaak diende de gemachtigde weer een processtuk met ongepast taalgebruik in. De rechtbank wil daarom de gemachtigde voor een periode van 3 jaar weigeren. Hiermee streeft de rechtbank een respectvolle omgang na van alle procesdeelnemers en bescherming van belanghebbenden tegen een disfunctionerende gemachtigde.

Hoge Raad

De rechtbank vraagt aan de Hoge Raad duidelijkheid of de Algemene wet bestuursrecht aan de bestuursrechter de mogelijkheid geeft om een gemachtigde tegen wie ernstige bezwaren bestaan voor een bepaalde periode te weigeren. En of de termijn van 3 jaar redelijk is ten opzichte van het beoogde doel.

Definitieve beslissing

Na het antwoord van de Hoge Raad zal de rechtbank een definitieve beslissing nemen over de weigering van de gemachtigde. Mocht de rechtbank de gemachtigde voor een bepaalde periode weigeren dan krijgen de belanghebbenden de gelegenheid een andere gemachtigde aan te stellen voor de behandeling van hun zaak.

Uitspraken