Laden...

Rijinstructeur vrijgesproken voor het plegen van verkrachting en ontucht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Rijinstructeur vrijgesproken voor het plegen van verkrachting en ontucht
Zutphen, 11 december 2020

De rechtbank spreekt een 50-jarige rijinstructeur uit Nijmegen vrij van verkrachting en ontucht. Volgens de rechtbank bevat het dossier onvoldoende bewijs dat de seksuele handelingen tussen hem en de destijds 21-jarige vrouw onder dwang plaatsvonden.

In deze zaak stond niet ter discussie dat er tussen de man en de vrouw – die rijlessen bij hem volgde - seksuele handelingen plaatsvonden. Wel stond ter discussie of de man de vrouw dwong tot het ondergaan van die seksuele handelingen.

Geen bewijs in dossier voor dwang

In juridische zin moet bij dwang sprake zijn van (bedreiging met) geweld of een andere feitelijkheid waardoor er dwang ontstaat. Er was geen sprake van geweld of bedreiging met geweld. Wat men in moreel opzicht ook vindt van het verrichten van seksuele handelingen met een (meerderjarige) rijschool-leerling door een veel oudere rijschoolhouder, het is niet bewezen dat de man haar dwong of dat hij bewust een bedreigende sfeer in het leven riep waardoor de vrouw geen weerstand kon bieden. Hierbij is ook relevant dat op basis van het dossier niet kan worden vastgesteld dat de man wist of redelijkerwijs had moeten weten van de licht verstandelijke beperking van de vrouw.

Schadevergoeding niet-ontvankelijk

De vrouw vordert bijna 2.000 euro aan materiële schade en 8.000 euro aan smartengeld. Nu de rechtbank niet tot een bewezenverklaring komt, zal de benadeelde partij niet-ontvankelijk worden verklaard.

Uitspraken