Laden...

Sloop woning in Uddel voorlopig van de baan

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Sloop woning in Uddel voorlopig van de baan
Arnhem, 27 november 2023

De sloop van een woning in Uddel mag voorlopig niet doorgaan. Dat oordeelt de voorzieningenrechter. Volgens de voorzieningenrechter weegt het belang van de bewoner zwaarder dan het algemene belang van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Apeldoorn. De rechter oordeelt dat er eerst een beslissing op het bezwaarschrift van verzoeker genomen moet worden. De rechter wijst het verzoek om voorlopige voorziening daarom toe en schorst het besluit van het college om de woning te slopen. 

In 2016 verleende het college aan verzoeker een omgevingsvergunning voor de bouw van een dubbele woning in Uddel. Nadat verzoeker met de bouw was gestart legde het college de bouw stil. De woning is sindsdien niet afgebouwd.

Woning niet op juiste plaats

Na veel procedures zijn de eigenaar van het perceel en het college het er nu wel over eens dat deze woning niet op de juiste plaats staat. Voor de plaats waar de woning nu is gebouwd wordt ook geen vergunning verleend. De partijen zijn het er niet over eens wat er met de woning moet gebeuren. Verzoeker gaat  sloop van de woning veel te ver, omdat de woning ook verplaatst kan worden. Hij vroeg daarvoor ook een vergunning aan. Het college schreef in een brief van 13 juni 2023 dat verplaatsing van de woning een optie is, maar dat dan wel aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan. Volgens het college voldoet de aangevraagde vergunning niet aan de eisen die ze stelde en duurt het te lang. Daarom blijft alleen de optie van sloop over. Omdat verzoeker dat niet doet, gaat het college de sloop uitvoeren. Het college heeft al aangekondigd dat de sloop wordt voorbereid. 

Voorwaarden niet duidelijk

De voorzieningenrechter oordeelt dat de voorwaarden waar de aanvraag voor het verplaatsen van de woning aan moet voldoen, niet duidelijk zijn. Op de zitting werden deze voorwaarden door het college ook anders omschreven dan eerder in brieven aan verzoeker was aangegeven. Onduidelijk is ook of het ingediende bouwplan voor de rest voldoet aan de door het college gestelde eisen voor het verplaatsen van de woning. 

Beslissing op bezwaar afwachten

Sloop van de woning is definitief en het college moet nog een beslissing nemen op het bezwaarschrift van verzoeker. In de beslissing op bezwaar kan het college de voorwaarden duidelijker omschrijven. De voorzieningenrechter vindt het van belang dat de hoorzitting voor de behandeling van het bezwaar inmiddels is gepland. De beslissing op bezwaar wordt dus binnenkort genomen. Daarom oordeelt de voorzieningenrechter dat het belang van verzoeker zwaarder dient te wegen dan het algemene belang dat het college heeft bij het tegengaan van illegale situaties. 

College mag niet slopen

De voorzieningenrechter wijst het verzoek om voorlopige voorziening toe. Het besluit van het college om de woning te slopen wordt geschorst. Dit betekent dat het college de woning in ieder geval niet mag slopen voor er een beslissing is genomen op het bezwaarschrift van verzoeker. 

Uitspraken