Laden...

Start renovatiewerkzaamheden Paleis van Justitie Arnhem

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Start renovatiewerkzaamheden Paleis van Justitie Arnhem
Arnhem, 08 juli 2021

De openbare ruimtes van het Paleis van Justitie zijn aan renovatie toe. Het gaat hier om functionele verbeteringen en aanpassingen aan de huidige eisen van comfort en techniek.  
Een aantal zittingszalen krijgt meer en betere audiovisuele en digitale middelen. Ook komt er nieuw meubilair, verlichting en stoffering en krijgt de akoestiek de aandacht. Medio juli 2021 start de renovatie met de Leigraafzaal. Hierna volgen andere zittingszalen, pers- en advocatenkamer, balies, opvang- en wachtruimten. Tijdens de renovatie zijn er mogelijk andere looproutes dan bezoekers gewend zijn en zijn zittingen in andere zalen. Medio maart 2022 zijn de openbare ruimtes en zittingszalen weer klaar voor jarenlange rechtspraak.

Leigraafzaal als eerste aan de beurt

Vanaf vrijdag 16 juli is de Leigraafzaal niet meer te gebruiken als zittingszaal. Naast de installatie van uitgebreide audiovisuele middelen krijgt de zaal nieuw meubilair, nieuwe verlichting, vloerbedekking en vitrage. Ook de perstribune krijgt een opfrisbeurt. Daarbij komt er in de zittingszaal een opstelling die geschikt is voor de penitentiaire kamer van het gerechtshof Arnhem - Leeuwarden. Bij de behandeling van hoger beroep tegen de verlenging van een tbs of tegen plaatsing in een inrichting voor jeugdigen wordt de penitentiaire kamer (3 raadsheren) uitgebreid met 2 gedragsdeskundigen (psychologen en psychiaters). Samen met de advocaat-generaal en griffier kom je dan uit op 7 personen. Op dit moment zitten zij te dicht op elkaar, in de gerenoveerde zaal is er voldoende ruimte. Medio september (onder voorbehoud) kunnen hof en rechtbank weer gebruik maken van deze zaal. 


Zittingen gerechtshof in Zutphen

Van half juli t/m december 2021 behandelt het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 dag in de week een aantal strafzaken in de rechtbank Zutphen. Het gaat om strafzaken die het hof normaal gesproken in Arnhem behandelt. Raadsheren en griffiers van het hof gaan naar Zutphen om daar zaken te behandelen. Het hof houdt rekening met de reistijd en de bereikbaarheid van de zittingen voor alle betrokkenen en behandelt daarom vooral Gelderse hoger beroep zaken in Zutphen.

Werkzaamheden in 4 fases

In alle hieronder genoemde zalen komt efficiëntere (digitale) apparatuur. Daarbij krijgen ze nieuw meubilair, verlichting, vloerbedekking en vitrage. 

Fase 1

medio juli - medio september 2021

Leigraafzaal

Fase 2

medio september - eind oktober 2021

Grote Beekzaal, kantoor archief, bodebalie 4

Fase 3

eind oktober  - eind december 2021

Oude IJsselzaal, hellingbaan, detectie, beveiligings-, ontvangst en informatiebalie

Fase 4

begin januari  - medio maart 2022

Roode Weteringzaal, advocaten- en perskamer

De uitkomsten van de medewerkers- en klantwaarderingsonderzoeken, de wensen van de ketenpartners, de landelijke aanbevelingen rond de positie van slachtoffers en eigen werkervaringen van de Rechtspraak geven aanleiding voor aanpassingen. Bij de renovatie van het openbare gebied krijgt het Paleis van Justitie daarom ook multifunctionele ruimten voor andere opstellingen dan in een zittingszaal, wachtruimten en ander privacy meubilair.

Monument

Het Paleis van Justitie bestaat uit 2 delen, Walburgstraat 2 en 4. Nummer 2 is een rijksmonument en alle aanpassingen zijn daarom afgestemd met welstand, monumentenzorg en de erfgoedbeheerder. De toetsing op het culturele en historische behoud van de zittingzalen vormde daarbij het belangrijkste aandachtspunt. Maar altijd met het zicht op een goed functionerend gebouw.

Uitspraken