Laden...

Tibetaanse Mastiff Luna mag onder strenge voorwaarden terug naar eigenaren

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Tibetaanse Mastiff Luna mag onder strenge voorwaarden terug naar eigenaren
Arnhem, 30 maart 2017

De voorzieningenrechter heeft bepaald dat de Tibetaanse Mastiff Luna voorlopig terug mag naar haar eigenaren. Daarbij gelden strenge voorwaarden als een aanlijn- en muilkorfgebod. Daarnaast moet het huis en de tuin van de eigenaren zodanig worden afgeschermd dat de hond niet zonder begeleiding op de openbare weg kan komen. Verder moet de hond een training volgen en de eigenaren de hondenbrigade van de gemeente Nunspeet op de hoogte houden van de resultaten van de training.

Bijtincidenten

Illustratieve afbeelding

Op 21 maart jongstleden heeft de behandeling plaatsgevonden van het verzoek om een voorlopige voorziening dat door de eigenaren van Luna was ingediend naar aanleiding van het besluit van de burgemeester van de gemeente Nunspeet Luna niet aan hen terug te geven maar te herplaatsen. Bij een eerder besluit van 27 oktober 2016 had de burgemeester de hond in beslaggenomen vanwege 2 ernstige bijtincidenten: op 1 oktober 2016 beet Luna een buurtbewoonster die op haar fiets voorbijkwam en op 25 oktober 2016 beet Luna een andere hond die aan haar verwondingen kwam te overlijden.

Testresultaten positiever dan conclusie

Tijdens het verblijf van Luna in een opvanglocatie werd door een gedragsbioloog van de Faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht een onderzoek gedaan naar het gevaar dat Luna bij terugkeer naar haar eigenaren zou vormen voor verstoring van de openbare orde.

De burgemeester concludeerde op basis van het rapport van de gedragsbioloog dat Luna niet terug kan keren naar haar eigenaren. De eigenaren vonden dat de testresultaten die in het rapport werden vermeld veel positiever waren dan de conclusie van de gedragsbioloog, namelijk dat de prognose dat het met Luna nog goed kan komen - ook na training - als zeer slecht moet worden ingeschat.

Maatregelen niet geprobeerd

Ook de voorzieningenrechter oordeelt dat de burgemeester zijn besluit niet zonder meer op het (deskundigen)rapport mocht baseren. Des te meer omdat een bij de gemeente werkzame hondenbegeleider na het incident van 1 oktober 2016. bij de eigenaren thuis op bezoek was geweest. Daarbij heeft de hondenbegeleider Luna geobserveerd. In het daarna door de politie opgemaakte rapport werd geadviseerd Luna als gevaarlijk aan te merken en een kort aanlijn- en muilkorfgebod te geven. Daarnaast werd de eigenaren opgedragen maatregelen te treffen om te voorkomen dat Luna zonder begeleiding uit de woning en de tuin kan ontsnappen. Ook de door de eigenaren van Luna ingeschakelde gedragsdeskundige wees er in zijn rapport op dat minder vergaande maatregelen dan een herplaatsing zeker mogelijk waren. Maar dat deze maatregelen nog niet waren geprobeerd.

Onvoldoende gemotiveerd

Naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter was het besluit van de burgemeester dan ook niet voorbereid met de vereiste zorgvuldigheid, omdat niet was voldaan aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit en onvoldoende gemotiveerd omdat de burgemeester niet zonder meer van de conclusie van de gedragsbioloog uit mocht gaan.

Uitspraken