Laden...

Verzoek voor ontslag medewerker universiteit afgewezen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Verzoek voor ontslag medewerker universiteit afgewezen
Arnhem, 12 januari 2016

De kantonrechter in Nijmegen heeft het verzoek van de Stichting Katholieke Universiteit (SKU) afgewezen om de arbeidsovereenkomst met een medewerker te ontbinden.

Nieuw ontslagrecht

De beslissing is gebaseerd op het nieuwe ontslagrecht dat sinds 1 juli 2015 geldt op grond van de Wet werk en zekerheid (Wwz). De kantonrechter is er daarbij vanuit gegaan dat ontslag op basis van een combinatie van ontslaggronden die op zichzelf genomen niet zwaarwegend genoeg zijn, niet langer mogelijk is.

Verstoorde verhouding op werkvloer

Toga en bef

De kantonrechter gaat in zijn beslissing uit van verstoorde verhoudingen op de werkvloer van de afdeling waar de betreffende werknemer werkt. Dat brengt volgens de kantonrechter niet zonder meer mee dat er ook sprake is van een verstoorde verhouding tussen SKU als werkgever en de werknemer. Dat is ook niet af te leiden uit het rapport van een door SKU ingestelde onafhankelijke commissie. Volgens de kantonrechter heeft SKU daar onvoldoende tegenover gesteld om tot een ander oordeel te kunnen komen.

Niet gehandeld als een goed werkgever

De kantonrechter komt tot de conclusie dat SKU niet heeft gehandeld als een goed werkgever. Op vordering van de werknemer veroordeelt de kantonrechter SKU daarom tot betaling van een schadevergoeding aan de Stichting Nijmeegs Universiteitsfond voor het symbolische bedrag van 10 euro voor de geleden immateriële schade van de werknemer.

De volledige uitspraak wordt op 12 januari rond 14.00 uur gepubliceerd.

Volledige uitspraak