Laden...

Voormalig medewerkster moet inloggegevens Facebookpagina overdragen aan dierenopvangtehuis

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Voormalig medewerkster moet inloggegevens Facebookpagina overdragen aan dierenopvangtehuis
Arnhem, 18 oktober 2019

Een voormalig medewerkster van Stichting Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard moet de inloggegevens en het beheer van een Facebookpagina overdragen aan haar voormalige werkgever.  Volgens de rechter heeft de vrouw deze pagina weliswaar zelf aangemaakt, maar deed zij dat voor haar werkgever, het dierenopvangtehuis.

De vrouw was vanaf december 2008 tot augustus 2019 in dienst bij het dierenopvangtehuis. Tijdens haar dienstverband beheerde zij een Facebookpagina met de naam van het dierenopvangtehuis. Deze pagina heeft zij via haar eigen Facebookaccount aangemaakt. Het bestuur van het dierenopvangtehuis vroeg de vrouw - nadat zij haar arbeidsovereenkomst had opgezegd - de pagina aan het dierenopvangtehuis over te dragen. Omdat de vrouw weigerde hieraan mee te werken, besloot het dierenopvangtehuis om een kort geding aan te spannen.  

Eigen initiatief

Volgens het dierenopvangtehuis heeft de vrouw de pagina in opdracht van het dierenopvangtehuis aangemaakt en heeft zij de berichten namens het dierenopvangtehuis op deze pagina geplaatst. De vrouw bestrijdt dit. Volgens de vrouw heeft zij de pagina op eigen initiatief aangemaakt en in haar eigen tijd gevuld en beheerd. Het beheer van de Facebookpagina komt daarom volgens de vrouw aan haar toe.

Facebookpagina overdragen

De kortgedingrechter oordeelt dat het dierenopvangtehuis rechthebbende is ten aanzien van het beheer van de Facebookpagina. De vrouw moet het beheer daarom overdragen aan het dierenopvangtehuis. Volgens de rechter heeft de vrouw deze Facebookpagina weliswaar zelf aangemaakt, maar deed ze dat voor haar werkgever, het dierenopvangtehuis. Verder draagt de Facebookpagina de naam van het dierenopvangtehuis en uit verschillende berichten op de pagina blijkt dat alle inhoud daarvan betrekking heeft op dierenaangelegenheden. De vrouw moet daarom binnen twee dagen na betekening van het vonnis het beheer van de Facebookpagina aan het dierenopvangtehuis overdragen en de inloggegevens daarvan aan Dierenopvangtehuis verstrekken. Als de vrouw dat niet doet, moet ze een dwangsom betalen.

Uitlatingen op Twitter

Tijdens het conflict plaatste de vrouw verder diverse berichten over het dierenopvangtehuis op Twitter. Volgens het dierenopvangtehuis ging de vrouw hier veel te ver in en zij wilde daarom een verbod tot het doen van dergelijke uitlatingen. De kortgedingrechter oordeelt dat de uitlatingen die de vrouw op Twitter heeft gedaan voor een deel niet onjuist zijn en voor een deel zien op haar mening. Volgens de kortgedingrechter is de vrouw daarmee niet te ver gegaan.  

Uitspraken