Laden...

Zittingsrooster rechtbank Gelderland

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Gelderland > Zittingsrooster

Zittingen rechtbank Gelderland

Zittingen van de rechtbank Gelderland vinden plaats op de locaties Arnhem, Apeldoorn, Nijmegen en Zutphen. Op de zittingsroosters ziet u per rechtsgebied vermeld staan op welke werkdagen en tijdstippen ze zijn. Als belangstellende kunt u een zitting bijwonen, tenzij erbij staat dat een zitting niet openbaar is.

Vergeet niet uw ID-bewijs mee te nemen en u te melden bij de bodebalie. Bij groepen van 5 personen of meer is het niet toegestaan zonder aanmelding te komen.

Neem voor meer informatie over de zittingsroosters contact op met rechtbank Gelderland.

Let op: de zittingsinformatie is onder voorbehoud; incidenteel kan een zitting komen te vervallen.

Strafrecht

Openbare zittingen voor zaken waarop het strafrecht van toepassing is, zijn als volgt ingedeeld. Ze worden behandeld door:

  • de politierechter (1 rechter) als het gaat om lichtere strafzaken waarvoor maximaal 1 jaar gevangenisstraf mag worden geëist
  • de meervoudige kamer (3 rechters) als het gaat om misdrijven waarvoor meer dan 1 jaar gevangenisstraf kan worden geëist en ingewikkelde strafzaken

Bestuursrecht

Bekijk de kort gedingen op het gebied van bestuursrecht waarover deze week zittingen plaatsvinden:

Civiel recht

Bekijk de kort gedingen op het gebied van civiel recht waarover deze week zittingen plaatsvinden:

Arnhem, Apeldoorn, Nijmegen en Zutphen

Team Jeugdrecht heeft zittingen over kort gedingen in Arnhem op vaste tijdstippen:

  • Maandag om 12.20 uur
  • Donderdag om 12.20 uur

Kanton

Zittingen waarin de kantonrechter dagvaardingen behandelt, heten rolzittingen. Deze vinden plaats

2020

Deurwaarders en advocaten kunnen in het Zaaksverdelingsreglement (officielebekendmakingen.nl) lezen waar zaken moeten worden aangebracht.

De locatie Apeldoorn is gesloten van 6 februari tot en met 10 maart 2019 in verband met werkzaamheden. In deze periode vinden de zittingen in overleg met de betrokkenen in Zutphen plaats.

Vanaf 1 januari 2019

Het bestuur van de rechtbank Gelderland heeft besloten dat met ingang van 1 januari 2019 in afwijking van het zaaksverdelingsreglement in de locaties Nijmegen en Zutphen alleen in de oneven weken een rolzitting voor civiele kantonzaken wordt gehouden.

Vanaf 1 juli 2019

Het bestuur van de rechtbank Gelderland heeft besloten dat met ingang van 1 juli 2019 de rolzitting voor de civiele kantonzitting op de locatie Zutphen weer wekelijks wordt gehouden. Hiermee is voor deze locatie de situatie van voor 1 januari 2019 weer van kracht.

Dit betekent dat de rolzittingen met ingang van 1 juli 2019 op de onderstaande dagen, plaatsen en tijdstippen plaatsvinden:

  • Apeldoorn: woensdag vanaf 10:00 uur
  • Arnhem: woensdag vanaf 10:00 uur
  • Nijmegen: vrijdag vanaf 10:00 uur – in de oneven weken
  • Zutphen: woensdag vanaf 10:00 uur

Beëdiging

Beëdigingszittingen voor onder meer advocaten, deurwaarders, notarissen, reclasseringsmedewerkers en ambtenaren voor de locatie Arnhem vinden elke maand plaats op woensdag van 08.45 tot 09.45 uur.