Zittingsrooster rechtbank Gelderland

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Gelderland > Zittingsrooster

Zittingen rechtbank Gelderland

Zittingen van de rechtbank Gelderland vinden plaats op de locaties Arnhem, Apeldoorn, Nijmegen en Zutphen. Op de zittingsroosters ziet u per rechtsgebied vermeld staan op welke werkdagen en tijdstippen ze zijn. Als belangstellende kunt u een zitting bijwonen, tenzij erbij staat dat een zitting niet openbaar is.

Strafrecht

Openbare zittingen voor zaken waarop het strafrecht van toepassing is, zijn als volgt ingedeeld. Ze worden behandeld door:

  • de politierechter (1 rechter) als het gaat om lichtere strafzaken waarvoor maximaal 1 jaar gevangenisstraf mag worden geëist
  • de meervoudige kamer (3 rechters) als het gaat om misdrijven waarvoor meer dan 1 jaar gevangenisstraf kan worden geëist en ingewikkelde strafzaken

Bestuursrecht

Bekijk de kort gedingen op het gebied van bestuursrecht waarover deze week zittingen plaatsvinden:

Civiel recht

Bekijk de kort gedingen op het gebied van civiel recht waarover deze week zittingen plaatsvinden:

Team Jeugdrecht heeft zittingen over kort gedingen in Arnhem op vaste tijdstippen:

  • Maandag om 12.20 uur
  • Donderdag om 12.20 uur

Kanton

Zittingen waarin de kantonrechter dagvaardingen behandelt, heten rolzittingen. Deze vinden plaats:

  • Arnhem: woensdag vanaf 10.00 uur
  • Nijmegen: vrijdag vanaf 10.00 uur
  • Zutphen: woensdag vanaf 10.00 uur
  • Apeldoorn: woensdag vanaf 10.00 uur

2018

Deurwaarders en advocaten kunnen in het Zaaksverdelingsreglement (officielebekendmakingen.nl) lezen waar zaken moeten worden aangebracht.

 

Beëdiging

Beëdigingszittingen voor onder meer advocaten, deurwaarders, notarissen, reclasseringsmedewerkers en ambtenaren voor de locatie Arnhem vinden elke maand plaats op woensdag van 08.45 tot 09.45 uur.

Overige openbare zaken

Neem voor het zittingsrooster van de overige rechtszaken contact op met de rechtbank Gelderland.