Regels en procedures rechtbank Gelderland

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Gelderland > Regels en procedures

 Administratieve handelingen

>Alles uitklappen
 • Wilt u aantonen dat er geen verzet is tegen bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing van de organisatie? Dan kunt u bij de rechtbank Gelderland een akte non-verzet aanvragen als de organisatie statutair gevestigd is binnen het werkgebied van de rechtbank Gelderland.
  Werk- en rechtsgebied rechtbank Gelderland
  Werk- en rechtsgebied per rechtbank

  Bekijk wanneer u een akte non-verzet kunt aanvragen en wat u in de aanvraag zet.
  Meer over Akte non-verzet

  U kunt uw aanvraag per post indienen bij het team Kanton en Handelsrecht. U ontvangt de akte maximaal 5 werkdagen nadat de aanvraag binnen is.
  Contact

 • Als u wilt aantonen dat u of uw organisatie de afgelopen 5 jaar niet betrokken is geweest bij een faillissement, kunt u een akte non-failliet aanvragen.
  Meer over verklaring non-faillissement

  U kunt de verklaring alleen bij de rechtbank Gelderland aanvragen als de statutaire vestiging van de organisatie of de gemeente waar u ingeschreven staat, valt binnen het werkgebied van de rechtbank Gelderland.
  Werk- en rechtsgebied rechtbank Gelderland  
  Werk- en rechtsgebied per rechtbank

  U kunt een verklaring non-faillissement aanvragen bij de centrale balie van de locaties Arnhem, Zutphen en Nijmegen:

  Persoonlijk

  U krijgt de verklaring gelijk mee.

  Schriftelijk

  Voeg bij de aanvraag een origineel (niet gescand) uittreksel van de Kamer van Koophandel. Deze mag niet ouder dan 4 weken zijn. Eventueel wel digitaal ondertekend. Stuur de aanvraag t.a.v. de centrale balie.
  Contact

  Zodra de rechtbank Gelderland het originele document heeft, wordt de verklaring non-faillissement binnen 5 werkdagen opgemaakt en toegezonden.

 • U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij de rechtbank Gelderland. Gedeponeerde algemene voorwaarden zijn door iedereen op te vragen.
  Meer over algemene voorwaarden 

  U kunt de algemene voorwaarden deponeren en opvragen bij de centrale balie van de locaties Arnhem, Zutphen en Nijmegen. Dit kan persoonlijk, u krijgt de algemene voorwaarden meteen mee. Of schriftelijk (post, fax of e-mail). U krijgt de algemene voorwaarden binnen 5 werkdagen toegestuurd.
  Contact

 • Heeft u huwelijkse voorwaarden laten opstellen, dan kunt u deze in het huwelijksgoederenregister vinden als u heeft gekozen voor registratie hierin. Vraagt u het bij uw notaris na als u niet meer zeker weet of u de huwelijkse voorwaarden heeft laten registreren. Het is alleen mogelijk om een afschrift of inlichtingen daarover op te vragen bij de rechtbank Gelderland als het huwelijk gesloten is in het werkgebied van de rechtbank Gelderland.
  Werk- en rechtsgebied rechtbank Gelderland  
  Werk- en rechtsgebied per rechtbank
   
  Niet iedereen kan een afschrift opvragen. Bekijk wie het afschrift kunnen opvragen en welke gegevens u in het verzoek moet zetten.
  Meer over afschrift huwelijkse voorwaarden 

  U kunt het afschrift per brief voorzien van handtekening opvragen bij het team Familierecht van de locaties Arnhem, Zutphen en Nijmegen van de rechtbank Gelderland. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 
  Contact

 • Wilt u een Nederlands document in het buitenland gebruiken? In veel gevallen moet u laten bevestigen dat het document officieel is. Dit kan via een apostille of legalisatie. Welke u nodig heeft, hangt af van het land waarvoor het document bedoeld is.
  Meer over legaliseren van documenten

  Als u een document wilt laten legaliseren kunt u dat aanvragen bij de centrale balie van de locaties Arnhem, Zutphen en Nijmegen:

  Persoonlijk

  U krijgt het gelegaliseerde document gelijk mee.

  Schriftelijk

  Zet in een brief:

  • of het gaat om een apostille of legalisatie.
  • in welke taal u dit wilt (Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans).

  Stuur de brief t.a.v. de centrale balie.
  Contact

  Zodra de rechtbank Gelderland het originele document binnen heeft, wordt de apostille of legalisatie binnen 5 werkdagen toegezonden.

 • Een uittreksel uit het gezagsregister kunt u op verschillende manieren aanvragen:

  • bij de informatiebalie van de rechtbank in Arnhem
  • per telefoon
  • per e-mail
  • per post

  Vermeld bij de aanvraag de volgende gegevens van de minderjarige

  • volledige naam
  • geboortedatum
  • geboortplaats

  Bezoekadres:

  Walburgstraat 2-4
  6811 CD Arnhem

  Postadres:

  Postbus 9030
  6800 EM Arnhem


  Telefoon: 088 - 361 2000
  E-mail: infobalie.rb-gel.arnhem@rechtspraak.nl

 Procedures

>Alles uitklappen

Deze specifieke reglementen, procedures en formulieren zijn aanvullend/afwijkend van de landelijke reglementen, procedures en formulieren.

 

Bekijk het volledige overzicht met landelijke reglementen en klachten