Laden...

Zittingsrooster rechtbank Gelderland

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Gelderland > Zittingsrooster

Zittingen rechtbank Gelderland

Zittingen van de rechtbank Gelderland vinden plaats op de locaties Arnhem, Apeldoorn, Nijmegen en Zutphen. Op de zittingsroosters ziet u per rechtsgebied vermeld staan op welke werkdagen en tijdstippen ze zijn. Als belangstellende kunt u een zitting bijwonen, tenzij erbij staat dat een zitting niet openbaar is.

Vergeet niet uw ID-bewijs mee te nemen en u te melden bij de bodebalie. Bij groepen van 5 personen of meer is het niet toegestaan zonder aanmelding te komen.

Neem voor meer informatie over de zittingsroosters contact op met rechtbank Gelderland.

Let op: de zittingsinformatie is onder voorbehoud; incidenteel kan een zitting komen te vervallen.

Strafrecht

Openbare zittingen voor zaken waarop het strafrecht van toepassing is, zijn als volgt ingedeeld. Ze worden behandeld door:

  • de politierechter (1 rechter) als het gaat om lichtere strafzaken waarvoor maximaal 1 jaar gevangenisstraf mag worden geëist
  • de meervoudige kamer (3 rechters) als het gaat om misdrijven waarvoor meer dan 1 jaar gevangenisstraf kan worden geëist en ingewikkelde strafzaken

Bestuursrecht

Bekijk de kort gedingen op het gebied van bestuursrecht waarover deze week zittingen plaatsvinden:

Civiel recht

Bekijk de kort gedingen op het gebied van civiel recht waarover deze week zittingen plaatsvinden:

Arnhem, Apeldoorn, Nijmegen en Zutphen

Team Jeugdrecht heeft zittingen over kort gedingen in Arnhem op vaste tijdstippen:

  • Maandag om 12.20 uur
  • Donderdag om 12.20 uur

Kanton

Zittingen waarin de kantonrechter dagvaardingen behandelt, heten rolzittingen. Deze vinden plaats

2019/2020

Deurwaarders en advocaten kunnen in hetZaaksverdelingsreglement (officielebekendmakingen.nl) lezen waar zaken moeten worden aangebracht.

De locatie Apeldoorn is gesloten van 6 februari tot en met 10 maart 2019 in verband met werkzaamheden. In deze periode vinden de zittingen in overleg met de betrokkenen in Zutphen plaats.

Vanaf 1 januari 2019

Het bestuur van de rechtbank Gelderland heeft besloten dat met ingang van 1 januari 2019 in afwijking van het zaaksverdelingsreglement in de locaties Nijmegen en Zutphen alleen in de oneven weken een rolzitting voor civiele kantonzaken wordt gehouden.

Vanaf 1 juli 2019

Het bestuur van de rechtbank Gelderland heeft besloten dat met ingang van 1 juli 2019 de rolzitting voor de civiele kantonzitting op de locatie Zutphen weer wekelijks wordt gehouden. Hiermee is voor deze locatie de situatie van voor 1 januari 2019 weer van kracht.

Dit betekent dat de rolzittingen met ingang van 1 juli 2019 op de onderstaande dagen, plaatsen en tijdstippen plaatsvinden:

  • Apeldoorn: woensdag vanaf 10:00 uur
  • Arnhem: woensdag vanaf 10:00 uur
  • Nijmegen: vrijdag vanaf 10:00 uur – in de oneven weken
  • Zutphen: woensdag vanaf 10:00 uur

Beëdiging

Beëdigingszittingen voor onder meer advocaten, deurwaarders, notarissen, reclasseringsmedewerkers en ambtenaren voor de locatie Arnhem vinden elke maand plaats op woensdag van 08.45 tot 09.45 uur.