3 vragen en antwoorden over schorsing voorlopige hechtenis van verdachte woningoverval Geleen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > 3 vragen en antwoorden over schorsing voorlopige hechtenis van verdachte woningoverval Geleen
Maastricht, 04 april 2018

Een van de veroordeelden in de zaak van de woningoverval in Geleen waarin de rechtbank op 29 maart jl. uitspraak heeft gedaan, heeft zijn enkelband doorgeknipt en is op de vlucht. Hij droeg deze enkelband omdat dat een voorwaarde was die verbonden was aan de schorsing van de voorlopige hechtenis.

Waarom is de verdachte in december op vrije voeten gesteld?

In de regel mag iedere verdachte zijn berechting in vrijheid afwachten. Het kan echter nodig zijn om een verdachte in afwachting van zijn berechting in voorlopige hechtenis te nemen. Dat kan bijvoorbeeld als er sprake is van onderzoek dat nog gebeuren moet en dat de verdachte als hij op vrije voeten is zou kunnen verstoren of als er gevaar is dat de verdachte zal vluchten of als er gevaar is voor herhaling. Ook kan het als er sprake is van een zeer ernstig feit waardoor de rechtsorde ernstig geschokt is. De zogeheten ‘schokgrond’.

In dit geval waren het gevaar voor herhaling en de schokgrond de reden om de verdachte in voorlopige hechtenis te houden. De raadsman van de verdachte heeft echter begin december 2017 de rechtbank verzocht de voorlopige hechtenis te schorsen en daar allerhande voorwaarden aan te verbinden. Een van die voorwaarden was het dragen van een gps-enkelband, waarmee continu de verblijfplaats van de verdachte kon worden gecontroleerd, en een andere voorwaarde was dat de verdachte moest verblijven bij Exodus, een organisatie die zich onder andere bezighoudt met de begeleiding van (ex-) gedetineerden. De verdachte heeft ingestemd met die voorwaarden. De rechtbank heeft daarop de schorsing uitgesproken.

Er waren dus wel redenen voor de voorlopige hechtenis van de verdachte, maar met het opleggen van deze en andere voorwaarden, oordeelde de rechtbank voldoende waarborgen aanwezig om ook voor deze verdachte de regel op te laten gaan dat hij zijn berechting in vrijheid af moet kunnen wachten.

De afweging tussen de gronden van de voorlopige hechtenis, in dit geval geschokte rechtsorde en herhalingsgevaar, tegenover de urgentie en concreetheid van een schorsingsverzoek vergt een afweging van belangen die – per raadkamer of rechtbank-  verschillend kan uitvallen. Het blijft namelijk een inschatting van rechters.

Welke voorwaarden zijn er aan deze invrijheidsstelling gesteld?

Zoals opgemerkt moest de verdachte een enkelband dragen waarmee continu, middels gps, zijn verblijfplaats kon worden gecontroleerd en moest hij ook verblijven bij Exodus. Hij moest zich houden aan de aanwijzingen die hij bij Exodus zou krijgen en hij moest steeds gehoor geven aan iedere oproep van politie of justitie. Hij mocht verder geen strafbare feiten plegen, mocht zich niet onttrekken en moest medewerking verlenen aan het afnemen van vingerafdrukken. Het niet mogen onttrekken, het medewerking verlenen aan het afnemen van vingerafdrukken en het niet mogen plegen van strafbare feiten zijn voorwaarden die altijd worden verbonden aan de schorsing van de voorlopige hechtenis.

De verdachte heeft ingestemd met al deze voorwaarden.

Wie houdt toezicht op het naleven van deze voorwaarden?

Uitvoer van straffen en in dit geval ook het controleren of voorwaarden worden nageleefd, is een taak van politie en het Openbaar Ministerie.

Uitspraken

Meest gelezen berichten