Laden...

Burgemeester mag hotel-restaurant La Casa voor 2 weken sluiten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Burgemeester mag hotel-restaurant La Casa voor 2 weken sluiten
Roermond, 02 februari 2021

De voorzieningenrechter van rechtbank Limburg heeft vandaag geoordeeld dat de burgemeester van Valkenburg hotel-restaurant La Casa in Valkenburg mocht sluiten vanwege het overtreden van de coronamaatregelen.

Waarom wil de burgemeester La Casa sluiten?

Op 5 december 2020 werd door buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Valkenburg aan de Geul gezien dat in totaal 12 personen op het terras van La Casa drankjes aan het drinken waren. Volgens de burgemeester zijn deze drankjes duidelijk verkocht door La Casa. De burgemeester wil La Casa voor de duur van 2 weken sluiten, omdat het verkopen van etenswaren en/of drank voor gebruik ter plaatse in strijd is met de maatregelen die landelijk zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.

Bevoegdheid tot sluiten

La Casa stelt dat de burgemeester haar hotel-restaurant niet mag sluiten. Volgens haar is het rapport dat de buitengewoon opsporingsambtenaren hebben opgemaakt van hetgeen op 5 december 2020 is gebeurd, niet duidelijk. Ze betwist dat ze drankjes heeft verkocht aan mensen die ze ter plaatse hebben genuttigd. Ook mag de burgemeester haar hotel-restaurant niet sluiten, omdat hij La Casa eerst had moeten waarschuwen. Ook stelt La Casa dat zij niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor wat er op het terras gebeurt. Het terras is geen besloten binnenplaats en betreft grond dat aan de gemeente in eigendom toebehoort. La Casa vindt daarnaast dat de burgemeester het hotel-restaurant niet mag sluiten, omdat niet is voldaan aan de eisen die de wet daaraan stelt. Indien de burgemeester wil voorkomen dat La Casa nog een keer de fout in gaat, ligt het meer voor de hand dat hij bepaalt dat La Casa een dwangsom moet betalen als het toch weer misgaat. Het sluiten van het hotel-restaurant voor de duur van 2 weken vindt La Casa niet nodig en het staat volgens haar niet in verhouding tot wat haar wordt verweten. La Casa wil daarom dat de voorzieningenrechter bepaalt dat de burgemeester haar hotel-restaurant voorlopig niet sluit.

De burgemeester mocht La Casa sluiten

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de burgemeester La Casa voor de duur van 2 weken mag sluiten op basis van het rapport dat de buitengewoon opsporingsambtenaren hebben opgemaakt. Dit rapport voldoet namelijk aan de eisen die de rechtspraak daaraan stelt en de voorzieningenrechter heeft geen reden om te twijfelen aan wat door de buitengewoon opsporingsambtenaren is opgeschreven. Uit het rapport volgt dat La Casa op 5 december 2020 drank heeft verkocht aan in totaal 12 personen, die op het terras van La Casa zaten. Dat het terras geen besloten binnenplaats is, is niet relevant. La Casa heeft een vergunning voor het terras en uit het rapport van 5 december 2020 volgt dat het als zodanig in gebruik was. Dit mocht niet, omdat het op basis van de landelijke maatregel is verboden ter plaatse gekochte etenswaren en/of drank op te eten/te drinken. De burgemeester mag La Casa ook sluiten voordat hij haar opnieuw heeft gewaarschuwd. La Casa was al eerder, in juni 2020, officieel gewaarschuwd. De burgemeester mag deze eerdere waarschuwing in zijn afwegingen betrekken en is niet verplicht nu opnieuw te waarschuwen. De burgemeester kan verder kiezen of hij La Casa sluit of dat hij bepaalt dat zij een dwangsom moet betalen als het weer misgaat. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de burgemeester er in dit geval voor heeft kunnen kiezen La Casa te sluiten. De sluiting voldoet ook aan de eisen die de wet daaraan stelt.

Moest de burgemeester afzien van het sluiten van La Casa?

De burgemeester hoeft volgens de voorzieningenrechter niet af te zien van het sluiten van La Casa. Als sprake is van een overtreding kan alleen worden afgezien van handhaving als sprake is van bijzondere omstandigheden. Daarvan is volgens de voorzieningenrechter geen sprake. Het is noodzakelijk dat La Casa wordt gesloten om te voorkomen dat zij in de toekomst bijdraagt aan het verspreiden van het coronavirus. Ook staat het sluiten van La Casa volgens de voorzieningenrechter in verhouding tot wat ze fout heeft gedaan. De voorzieningenrechter begrijpt dat het sluiten van La Casa betekent dat zij 2 weken lang geen inkomsten heeft, maar dit maakt volgens vaste rechtspraak niet dat de burgemeester moet afzien van het sluiten van het hotel-restaurant. Ook ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding om alleen het terras te sluiten, zoals La Casa heeft gevraagd. De terrassen moeten onder de huidige maatregelen namelijk al gesloten zijn en de burgemeester heeft ter zitting aangegeven dat als hij een pand sluit, het hele pand wordt gesloten en toegelicht waarom dat zo is. La Casa heeft tot slot onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de burgemeester in strijd met het gelijkheidsbeginsel handelt, door La Casa wel te sluiten, maar niet op te treden tegen andere horeca-inrichtingen die de coronamaatregelen niet naleven.

Sluiting

Het voorgaande betekent dat La Casa binnen 2 dagen na de uitspraak wordt gesloten en vervolgens gedurende 2 weken gesloten blijft.

Uitspraken