Laden...

Contactverbod voor voormalig medewerker gemeente Nederweert na juridische stalking

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Contactverbod voor voormalig medewerker gemeente Nederweert na juridische stalking
Roermond, 01 februari 2024

De civiele rechter in Roermond heeft geoordeeld dat een voormalig medewerker van de gemeente Nederweert de gemeente en haar medewerkers jarenlang juridisch heeft gestalkt. Hem wordt daarom een algemeen contactverbod opgelegd. Houdt hij zich hier niet aan, dan moet hij dwangsommen betalen. 

Juridische stalking

Gedaagde is ruim 14 jaar geleden ontslagen door de gemeente Nederweert. In de afgelopen 14 jaar heeft hij meer dan 1000 brieven naar de gemeente gestuurd. Die hebben allemaal te maken met het ontslag en alles wat daarmee samenhangt. In de brieven beschuldigt hij de gemeente en haar medewerkers onder meer van liegen, het bewust in strijd handelen met de wet, smaad, corruptie, langdurig en onwettig blokkeren van behandelingen van bezwaarschriften en brieven, pesten, intimideren, discriminatie, misbruik van overheidsgeld en meineed. De voormalig medewerker heeft zich 27 keer tot verschillende gerechtelijke instanties en veelvuldig tot andere instanties gewend. Ondanks al die procedures is nooit gebleken dat de beschuldigingen terecht zijn. 
In de brieven worden ook veel juridische verzoeken gedaan waarop de gemeente moet reageren. Zo zijn er 110 verzoeken gedaan op grond van de Wet openbaarheid bestuur en Wet open overheid, 61 verzoeken op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zijn er 39 klachten ingediend. Bij de gemeente is een van de medewerkers bijna fulltime bezig met alleen de verzoeken en klachten van gedaagde. 

Daarom vindt de rechtbank dat er sprake is van juridische stalking door de voormalig medewerker. Hij maakt misbruik van bevoegdheid door de veelheid aan verzoeken, klachten en procedures die niet een gerechtvaardigd doel hebben maar tot doel hebben om de gemeente en haar medewerkers te stalken. Contactverbod

De rechtbank legt de voormalig medewerker een algemeen contactverbod met de gemeente Nederweert op voor de duur van 20 jaar. Als hij zich niet daaraan houdt, moet hij de dwangsommen die zijn opgelegd, betalen.

Aan de gedaagde zijn in 2019 ook al eens (beperkte) contactverboden opgelegd. De rechtbank heeft nu beslist dat de voormalige medewerker die contactverboden heeft overtreden en dat hij daarom dwangsommen moet betalen. 


Uitspraken