Laden...

Eerste zitting Huis van het Recht in Heerlen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Eerste zitting Huis van het Recht in Heerlen
Heerlen, 02 juni 2021

In de vergaderruimte Bernardinuskapel in Heerlen was vandaag, 2 juni 2021, de eerste zitting in het kader van de pilot Huis van het Recht (HvhR). Heerlen is voor de duur van deze pilot door demissionair minister Sander Dekker aangewezen als zittingslocatie van de rechtbank Limburg.

Waar ging de eerste HvhR-zaak over?

Het verzoek dat vandaag in Heerlen aan de rechter is voorgelegd, ging over ontbinding van de huurovereenkomst door forse huurachterstand. In deze zaak is sprake van multi-problematiek, omdat er meer speelt dan alleen het niet meer kunnen betalen van de huur. De alleenstaande ouder in kwestie draagt de zorg voor een minderjarig kind, is door corona zonder werk komen te zitten en heeft te kampen met meerdere oplopende schulden.

De man is eerder op eigen verzoek onder bewind gesteld. Onder begeleiding van de bewindvoerder en hulpverleners uit het expertiseteam van de gemeente Heerlen is nu op zitting onderzocht of het mogelijk is afspraken te maken, zodat ouder en kind in de woning kunnen blijven wonen en in de toekomst niet opnieuw voor eenzelfde dilemma staan. De behandelend rechter heeft dan ook nadrukkelijk naar de achterliggende problemen gekeken om samen met de betrokkene en de instanties tot een goede en werkbare oplossing te komen. Omdat de woningcorporatie niet aanwezig was op de zitting, gaat er een verslag van de zitting naar de corporatie. De rechter heeft bepaald dat de woningcorporatie over 2 weken haar standpunt naar aanleiding van het verslag aan de rechtbank laat weten.

Waarom vindt de zitting op een locatie in Heerlen plaats?

De betrokkene is, vanwege de multi-problematiek, via het Expertiseteam in Heerlen bij het Huis van het Recht binnengekomen. Uitgangspunt is dat als rechtszaken via het Huis van het Recht worden aangemeld, de zaken ook op een locatie in Heerlen worden behandeld. Een soort van buurtrechtbank, waar mens en probleem achter de rechtszaak centraal staan. Een integrale aanpak heeft namelijk vaak meer effect.

Wat is het Huis van het Recht?

Het Huis van het Recht is op 1 januari 2020 van start gegaan als een initiatief van gemeente Heerlen, rechtbank Limburg en het Juridisch Loket. Ook het Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, de woningcorporaties en de Heerlense sociale buurt- en expertiseteams hebben zich aangesloten. Mensen, die te maken hebben met verschillende problemen op gebied van bijvoorbeeld schulden, huisvesting, verstoorde familierelaties, verslaving en eventueel ook in aanraking zijn gekomen met justitie, kunnen bij het Huis van het Recht terecht voor hulp.

In het Huis van het Recht is ruimte om die multi-problematiek met ketenpartners duurzaam aan te pakken. Mensen worden geholpen om de juiste weg te vinden naar de hulpverlenende organisaties. Door hulp en advies op maat wordt verdere escalatie van de problemen voorkomen.

Wat is de duur van de pilot?

De pilot loopt nog tot einde van dit jaar. Dan wordt de pilot geëvalueerd en zal samen met de ketenpartners worden gekeken of het Huis van het Recht structureel wordt voortgezet.

Uitspraken